Επείγουσα ενημέρωση προς ΠΙΣ:Η ΗΔΙΚΑ “κλειδώνει” κωδικούς ηλεκτρονικής συνταγογράφησης φαρμάκων από γιατρούς λόγω υπέρβασης πλαφόν

Προς Πρόεδρο και Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΙΣ

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,

Αρ. Πρωτ.: 1324/30-1-2014

 

Αξιότιμα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,


Σας ενημερώνουμε ότι δεχτήκαμε καταγγελίες συναδέλφων, των οποίων o κωδικός συνταγογράφησης φαρμάκων «κλειδώθηκε» από την ΗΔΙΚΑ λόγω υπέρβασης του μηνιαίου πλαφόν πέραν του 20%,  κατά εφαρμογή του άρθρου 16 του ΦΕΚ 64Β’ 16/01/2014. Στο άρθρο αυτό αναφέρεται ρητά ότι «η ΗΔΙΚΑ προσαρμόζει το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης ώστε ο ιατρός να μην δύναται να συνταγογραφήσει ανά μήνα φάρμακα των οποίων η συνολική δαπάνη υπερβαίνει κατά 20% το μηνιαίο όριο του εκάστοτε ιατρού. Ο ιατρός δύναται να υπερβεί το όριο για 2 μήνες, ωστόσο των τρίτο μήνα το σύστημα δεν του επιτρέπει να  συνταγογραφήσει συνολικό ποσό άνω του μηνιαίου ποσού μείον της υπέρβασης των δυο προηγούμενων μηνών».

Αυτή η διαδικασία επιβεβαιώθηκε από την ΗΔΙΚΑ, η οποία εφαρμόζει τη σχετική νομοθεσία, ερμηνεύοντάς την «κατά γράμμα».

 

Παρακαλούμε για τις δικές σας άμεσες ενέργειες,

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Πρόεδρος             Ο Γραμματέας

 

Άννα Μαστοράκου   Γεώργιος Σκρουμπής