Εξώδικη διαμαρτυρία του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών προς το Υπουργείο Οικονομικών, για παράνομη φορολόγηση ιατρών δημοσίου και ιδιωτικού τομέα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αρ. Πρωτ.: 8083

ΘΕΜΑ: Εξώδικη διαμαρτυρία του Ι. Σ. Πατρών προς το Υπουργείο Οικονομικών για παράνομη φορολόγηση ιατρών δημοσίου και ιδιωτικού τομέα

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ

Του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών, ΝΠΔΔ που εδρεύει στην Πάτρα (Δ. Βότση 42), όπως νόμιμα εκπροσωπείται.
ΠΡΟΣ

Τον κ. Υπουργό Οικονομικών, που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα.

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη τα παρακάτω που αφορούν θέματα της αρμοδιότητάς σας, τα οποία μας αναφέρουν μέλη μας ιατροί και έχουμε υποχρέωση να θέσουμε υπόψη σας, ενεργούντες βάσει της νόμιμης υποχρέωσής μας προς εποπτεία των διατάξεων που αφορούν, μεταξύ άλλων, τα δικαιώματα των ιατρών:

Α.

Όπως γνωρίζετε, με πρόσφατες αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας (υπ’ αριθ. 29/2014 όσον αφορά τους ιατρούς που είναι και μέλη ΔΕΠ και 2306/2014 όσον αφορά τους ιατρούς του ΕΣΥ) έγινε δεκτό ότι εξαιρείται της φορολόγησης η αποζημίωση για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης καθώς και για συμμετοχή σε συνέδρια και σεμινάρια, κρίθηκαν δε αντισυνταγματικές και, ως εκ τούτου, ανίσχυρες οι διατάξεις του άρθρου 12 § 13 του νόμου 3052/2002 που είχαν υπαγάγει την συγκεκριμένη αποζημίωση σε φορολόγηση.
Παρόλα αυτά, μέλη μας πανεπιστημιακοί και ιατροί του ΕΣΥ μας γνωστοποιούν, όπως πληροφορούνται από τις αρμόδιες Δ. Ο. Υ. των Πατρών, ότι, βάσει εγκυκλίου του Υπουργείου σας, οι αποφάσεις αυτές δεν πρόκειται να εφαρμοστούν διότι, όπως τους ενημερώνουν, έχουν εκδοθεί επί αιτήσεων αναιρέσεως και δεσμεύουν μόνον τους διαδίκους!
Κύριε Υπουργέ, όπως ασφαλώς γνωρίζετε, όλα τα φορολογικά (διοικητικά) Δικαστήρια που θα εκδικάσουν φορολογικές διαφορές, όπως αυτές που αφορούν την εξαίρεση από την φορολόγηση της παραπάνω αποζημίωσης, είναι υποχρεωμένα να εφαρμόζουν τις προαναφερθείσες αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Θεωρούμε δε ότι είναι υποχρεωμένη να τις εφαρμόσει και η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της Γ. Γ. Δημ. Εσόδων του Υπουργείου σας, που ιδρύθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με το άρθρο 63 του N. 4174/2013 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 49 του N. 4223/2013) και την σχετικώς εκδοθείσα ΠΟΛ 1002/2013 απόφαση του Γ. Γ. Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου σας (ΦΕΚ Β΄ 55 / 16-1-2014), η οποία (Διεύθυνση) έχει ήδη επιληφθεί ή θα επιληφθεί εφεξής ενδικοφανών προσφυγών κατά απορριπτικών αποφάσεων των αρμοδίων Δ. Ο. Υ. σε αιτήματα των ιατρών να κριθεί αφορολόγητη η συγκεκριμένη αποζημίωση. Αν δεν το κάνει, ο κάθε ενδιαφερόμενος ιατρός θα προσφύγει στα φορολογικά Δικαστήρια όπου θα δικαιωθεί σίγουρα, με αποτέλεσμα επιπλέον επιβάρυνση του Δημοσίου και με τόκους από της ασκήσεως της προσφυγής, όπως επίσης έχει κριθεί πρόσφατα από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας με τις υπ’ αριθ. 2190 και 2191 / 2014 αποφάσεις.
Με δεδομένο ότι, όπως έχει επανειλημμένα ανακοινωθεί δημοσίως από τον κ. Πρωθυπουργό, βασικός στόχος της Πολιτείας είναι η πάταξη της γραφειοκρατίας και η επιβολή της νομιμότητας, πράγμα που και σεις έχετε επανειλημμένα αναφέρει, σας ΚΑΛΟΥΜΕ με την παρούσα να εκδώσετε εγκύκλιο προς τις αρμόδιες Δ. Ο. Υ. για εξαίρεση από την φορολόγηση της συγκεκριμένης αποζημίωσης, προκειμένου, και οι έλληνες πολίτες – των μελών μας ιατρών ΕΣΥ και πανεπιστημιακών συμπεριλαμβανομένων – να αποφύγουν χρονοβόρες και πολυδάπανες διαδικασίες για ένα ζήτημα που έχει πλέον κριθεί αμετάκλητα από το ανώτατο διοικητικό Δικαστήριο της Χώρας, και ο φόρτος των υπηρεσιών σας να μειωθεί, και η γραφειοκρατία να παταχθεί, και η νομιμότητα να επικρατήσει, αλλά και το Δημόσιο να αποφύγει την επιβάρυνση με νόμιμους τόκους.

Β.

Πέραν του ανωτέρω, υπάρχει και άλλο σημαντικότατο ζήτημα που αφορά τα μέλη μας ελευθεροεπαγγελματίες ιατρούς, κυρίως εργαστηριακούς αλλά και άλλων ειδικοτήτων, οι οποίοι είναι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ ως πάροχοι υπηρεσιών υγείας, αλλά και τα νομικά πρόσωπα (ιατρικές εταιρίες, διαγνωστικά κέντρα, εργαστήρια κλπ.) που παρέχουν αντίστοιχες υπηρεσίες.
Από το Υπουργείο Υγείας και τον ΕΟΠΥΥ υπάρχει πρόσφατη επαναφορά ισοπεδωτικών και καταστροφικών για τους παρόχους υγείας ιατρούς, φυσικά και νομικά πρόσωπα, διαδικασιών μείωσης και παρακράτησης ποσών που δικαιούνται ως αμοιβές από την σύμβασή τους, βάσει των λεγομένων «αυτόματης επιστροφής» (claw-back) & «επιστροφής» (rebate), παρά την πανιατρική κατακραυγή, χωρίς τουλάχιστον την αναμονή αποφάσεως του Συμβουλίου Επικρατείας επί των αιτήσεων ακυρώσεως που έχουν εκδικαστεί για το θέμα αυτό από το Δ’ Τμήμα του Δικαστηρίου στις 17-12-2013, αλλά και των εκατοντάδων προσφυγών που έχουν ασκηθεί από Ιατρικούς Συλλόγους και ιδιώτες ιατρούς.
Την κατηγορηματική μας αντίθεση με τις ανωτέρω διαδικασίες έχουνε ήδη εκφράσει με την υπ’ αριθ. καταθ. 5454/2013 αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την υπ’ αριθ. καταθ. 1699/2013 προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών και με τις από 11 και 26 Φεβρουαρίου 2014 εξώδικες δηλώσεις μας, θεωρούμε δε την διαδικασία παράνομη και αντισυνταγματική και επιφυλασσόμαστε ρητώς να προσφύγουμε και κατά των νέων πράξεων που έχει εκδώσει ο Πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ, καθώς και κατά των σχετικών υπουργικών αποφάσεων, αφού στην ουσία παρακρατούνται από τους ιατρούς, και μάλιστα αναδρομικά, ποσά που δικαιούνται απόλυτα σύμφωνα με το νόμο και την σύμβασή τους, για ιατρικές υπηρεσίες που ήσαν υποχρεωμένοι να παρέχουν προς τους ασφαλισμένους.
Ανακύπτει όμως εδώ το εξής τραγελαφικό: Οι πάροχοι υγείας και συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ ιατροί (φυσικά και νομικά πρόσωπα) έχουν ήδη εκδώσει, όπως είχαν υποχρέωση, τιμολόγια, τα οποία έχουν ήδη υποβάλει προς τον ΕΟΠΥΥ και αφορούν ποσά τα οποία, πλέον, δεν πρόκειται να πληρωθούν, (τουλάχιστον άμεσα) λόγω της παραπάνω διαδικασίας. Έτσι, υπάρχει άμεσος κίνδυνος είτε (α) να φορολογηθούν φυσικά και νομικά πρόσωπα / πάροχοι υπηρεσιών υγείας για ποσά τα οποία δεν εισπράττουν ούτε πρόκειται, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Υπουργείου Υγείας και του ΕΟΠΥΥ, να εισπράξουν ποτέ, είτε (β) να θεωρηθεί ότι υποπίπτουν σε φορολογική παράβαση, αν δηλώσουν μόνον τα ποσά τα οποία θα πληρωθούν – για τα οποία, πάντως, υπάρχει σχετική κατάσταση από πλευράς ΕΟΠΥΥ.
Κατόπιν αυτού, και προκειμένου να μην υπάρξουν τεράστιες στην πράξη αδικίες εις βάρος των παρόχων υπηρεσιών υγείας, σας ΚΑΛΟΥΜΕ με την παρούσα να εκδώσετε σχετική εγκύκλιο με την οποία:
Είτε (α) να δίδετε το δικαίωμα στους παρόχους υπηρεσιών υγείας να εκδώσουν πιστωτικά τιμολόγια ισόποσα με τα σχετικά σημειώματα που έχουν εκδοθεί από τον ΕΟΠΥΥ λόγω «αυτόματης επιστροφής» (claw-back) & «επιστροφής» (rebate).
Είτε (β) να δίδετε εντολή προς τις αρμόδιες φορολογικές αρχές να αποδέχονται την υποβολή δηλώσεως φορολογίας εισοδήματος όχι με βάση το ποσό που προκύπτει από τα τιμολόγια που έχουν εκδοθεί από τους παρόχους υγείας, αλλά με βάση την σχετική βεβαίωση του ΕΟΠΥΥ για το πραγματικό ποσό που τους έχει καταβληθεί εντός της συγκεκριμένης χρήσης λόγω της ανωτέρω διαδικασίας και όχι γι’ αυτό που προκύπτει από τα τιμολόγια.
Επαναλαμβάνουμε ότι τα ανωτέρω ζητούμε προς προάσπιση των νομίμων δικαιωμάτων των παρόχων υπηρεσιών υγείας και των μελών μας ιατρών, χωρίς σε καμία περίπτωση η παρούσα να συνιστά αποδοχή της παράνομης και αντισυνταγματικής διαδικασίας του «αυτόματης επιστροφής» (claw-back) & «επιστροφής» (rebate), κατά της οποίας και πάλι ρητώς δηλώνουμε ότι επιφυλασσόμαστε να προσφύγουμε.

Με επιφύλαξη κάθε εν γένει δικαιώματος και αξιώσεως των μελών του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών, αρμόδιος δικαστικός επιμελητής να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς τον κ. Υπουργό Οικονομικών, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενο ταυτόχρονα να ενεργήσει άμεσα σύμφωνα με τα ανωτέρω. Η παρούσα να αντιγραφεί ολόκληρη στην έκθεση επιδόσεως και να σημειωθεί η επικόλληση ενσήμου ΛΕΑΔΠΑ € 3 στο πρωτότυπο που απευθύνεται προς τον 1ο ΕΟΠΥΥ.-

Πάτρα, 31 Ιουλίου 2014
Ο Νομικός Σύμβουλος

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Πρόεδρος                               Ο Γραμματέας

Άννα Μαστοράκου                 Γεώργιος Σκρουμπής