Ενημερωτικό σημείωμα για τις αμοιβές των παρατασιακών επικουρικών και των εφημεριών των Νοσοκομειακών ιατρών

Προς τα μέλη του Συλλόγου μας

(Νοσοκομειακούς – παρατ. Επικουρικούς)

Αρ. Πρωτ.: 881/6-2-2018

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Δεδομένου ότι Πανελλαδικά, κάποιοι πάρεδροι του Ελεγκτικού Συνεδρίου δεν προχωρούν στην έγκριση των ενταλμάτων πληρωμής :

  1. των εφημεριών των Νοσοκομειακών ιατρών για τον Δεκέμβριο του 2017 με το σκεπτικό ότι δεν εναρμονίζονται με τη νέα νομοθεσία περί οργάνωσης του χρόνου εργασίας του ΕΣΥ,
  2. των αμοιβών των παρατασιακών (>24 μήνες) επικουρικών ιατρών λόγω κωλύματος, για το οποίο αναμένεται η επίσημη έκδοση του νομικού σκεπτικού της απόφασης του κλιμακίου του ελεγκτικού συνεδρίου, επικοινωνήσαμε με την 6η ΥΠΕ, την επίτροπο της Αχαΐας (κ Παυλάκη) και τις διοικήσεις των Νοσοκομείων της περιοχής ευθύνης μας.

Κατόπιν αυτών, σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

  •  
    • ΠΓΝΠ: οι εφημερίες του 12/2017 έχουν ήδη εγκριθεί με πιθανή ημερομηνία πληρωμής 13/02/2018.
    • ΓΝΠ: λόγω καθυστέρησης έγκρισης του ετήσιου προϋπολογισμού του Νοσοκομείου, δεν έχουν σταλεί ακόμη προς έγκριση οι εφημερίες του 12/2017.
    • ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ: λόγω καθυστέρησης έγκρισης του ετήσιου προϋπολογισμού του Νοσοκομείου, δεν έχουν σταλεί ακόμη προς έγκριση οι εφημερίες του 12/2017.

Υπάρχει διευκρινιστικό έγγραφο του Υπουργείου Υγείας προς το ελεγκτικό συνέδριο που γνωστοποιεί τις αδυναμίες υλοποίησης της νέας νομοθεσίας, στην οποία δεν έχουν προβλεφθεί μεταβατικές διατάξεις εναρμόνισης στο νέο νομικό πλαίσιο. Επίσης έχει γνωστοποιηθεί από το ΥΥΚΑ το νομικό επιχείρημα της «συγγνωστής πλάνης» για την κάλυψη των αμοιβών των επικουρικών ιατρών.

Σε τοπικό επίπεδο, προς άρση των όποιων κωλυμάτων του ελεγκτικού συνεδρίου, έχει ενεργοποιηθεί η διαδικασία του «εντέλλεσθε» από την 6η ΥΠΕ για τις πληρωμές των αμοιβών των επικουρικών ιατρών και των εφημεριών των  Νοσοκομειακών ιατρών. Σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις της 6ης ΥΠΕ, με αυτόν τον τρόπο παρακάμπτεται η υπογραφή της επιτρόπου και δεν θα προκύψει πρόβλημα με την καταβολή των δεδουλευμένων των νοσοκομειακών και παρατασιακών (>24 μήνες) επικουρικών ιατρών (μέχρι τη λήξη της θητείας στις 31/12/2018).

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Η Πρόεδρος                 Ο Γραμματέας

Άννα Μαστοράκου        Γεώργιος Πατριαρχέας

 

Ενημερωτικό σημείωμα για τις αμοιβές των παρατασιακών επικουρικών και των εφημεριών των Νοσοκομειακών ιατρών