Ενημερωτική εκδήλωση του ΙΣΠ για το GDPR το Σάββατο 17-3-2018, ώρα 11 π.μ. / Πάτρα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Εκδήλωση με τίτλο:

«Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων (GDPR): 

Προσαρμογή της ιατρικής κοινότητας στα νέα δεδομένα»

 

Σάββατο 17 Μαρτίου 2018, ώρα 11:00 πμ

Πάτρα, Πολυχώρος King’s George Hall

(Πλατεία Γεωργίου Α΄ αρ. 1- Πάτρα)

 

 

Ο Ιατρικός Σύλλογος Πατρών διοργανώνει Εκδήλωση με θέμα: «Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων (GDPR): Προσαρμογή της ιατρικής κοινότητας στα νέα δεδομένα».

Το πολύ επίκαιρο θέμα αφορά στο νέο καθεστώς προστασίας δεδομένων ‘General Data Protection Regulation’, το οποίο θα εφαρμοστεί  από το Μάιο του 2018, με αλλαγές που θα επηρεάσουν κάθε οργανισμό και εταιρεία στην Ευρώπη. O Νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, θα εφαρμοστεί άμεσα, σε όλους τους οργανισμούς και επιχειρήσεις των κρατών μελών από τις 25/5/2018.

Στην εν λόγω εκδήλωση, θα δοθεί έμφαση στους τρόπους με τους οποίους οι Ιατροί του Δημοσίου τομέα και οι Ιατρικές επιχειρήσεις θα πρέπει να αντιμετωπίσουν το θέμα και να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα που αφορούν τη λειτουργία τους, τους τρόπους προφύλαξης και επεξεργασίας των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων των ασθενών.

Θα υπάρξει δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων για συζήτηση στο τέλος των εισηγήσεων.

Ακολουθεί αναλυτικό πρόγραμμα της εκδήλωσης.

Η Πρόεδρος            Ο Γραμματέας 

 Άννα Μαστοράκου  Γεώργιος Πατριαρχέας