Ενημέρωση σχετικά με την πορεία απόδοσης ληξιπρόθεσμων οφειλών

Προς

τα μέλη του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών

Ενταύθα

 Αρ. Πρωτ.  3570/19-4-2013

Αγαπητοί συνάδελφοι,

 

Σύμφωνα με απάντηση του υφυπουργού Οικονομικών Κου Σταϊκούρα στα πλαίσια κοινοβουλευτικού ελέγχου, ο ΕΟΠΥΥ έχει λάβει μέχρι στιγμής ειδική χρηματοδότηση συνολικού ύψους 427 εκ, για εξόφληση μέρους των οφειλών του προς παρόχους υπηρεσιών υγείας.

Παρόλα αυτά έχει προκύψει νομική εμπλοκή στη διαδικασία απόδοσης των ληξιπρόθεσμων οφειλών, λόγω του ότι σύμφωνα  με την υπ’ Α.Π. 280/8-4-13 εγκύκλιό του ΕΟΠΥΥ προς τις περιφερειακές διευθύνσεις του, ζητείται : « . να αντιμετωπιστούν όλες οι δαπάνες των παρόχων υγείας με πρόχειρο λογιστικό έλεγχο –με απόδοση δαπάνης του 90% μετά την αφαίρεση της προβλεπόμενης ανά κατηγορία παρόχων έκπτωσης…».

Αυτή η εγκύκλιος στερείται νομικής τεκμηρίωσης διότι το ποσό της οφειλής ( Ν.4132/13 αρθ.3) που θα αποδίδεται ως προκαταβολή, πρέπει να είναι η διαφορά της συνολικής οφειλής αφαιρούμενης της αντίστοιχης έκπτωσης 10-15%, αποκλειόμενης κάθε περαιτέρω μείωσης με το αιτιολογικό του πρόχειρου λογιστικού ελέγχου.

Αυτό αποδεικνύεται και από την παράγραφο: « Εάν μετά την χορήγηση της προκαταβολής κατά τον έλεγχο και την εκκαθάριση των παραστατικών, προκύψει οφειλόμενο ποσό μικρότερο του προκαταβληθέντος, η διαφορά παρακρατείται από τους επόμενους λογαριασμούς των προμηθευτών της παραγράφου 1…ή από τον ΕΟΠΥΥ κατά τις διατάξεις περί αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών», και όχι από το 10% της παρακράτησης που σημαίνει ότι αυτή δεν υφίσταται νομικά.

Πάνω στο θέμα αυτό προωθείται από το Υπουργείο Υγείας άμεσα νομοθετική ρύθμιση με την οποία θα ορίζεται ότι θα μπορέσει να γίνει εξόφληση των οφειλομένων χωρίς πλήρη εκκαθάριση των δαπανών που έχουν υποβληθεί από τους παρόχους υγείας. Επισημαίνεται  ότι υπήρξε πρόβλημα στη διαπραγμάτευση τους με την Τρόικα για τον τρόπο εξόφλησης των οφειλομένων, αφού οι εκπρόσωποί τους επέμεναν στην πλήρη αποπληρωμή των οφειλών μετά την ολοκλήρωση της κανονικής εκκαθάρισης.

Εκτός αυτού υπάρχει και διοικητική εμπλοκή όσον αφορά τη διαδικασία στους κατά τόπους φορείς κοινωνικής ασφάλισης (πρώην ταμεία):

  1. Η καταγραφή των λογαριασμών του πρώην ΟΠΑΔ στην λογισμική εφαρμογή που είναι διαθέσιμη από τον ΕΟΠΥΥ από τις 08/04/2013 συνεχίζεται εντατικά από το προσωπικό της πρώην ΥΠΑΔ και τελειώνει εντός ολίγων ημερών ο πρόχειρος λογιστικός έλεγχος του 2010. Εκκρεμεί ακόμη ο έλεγχος του υπολειπόμενου 10% των λογαριασμών του 2010 και ο έλεγχος του 2011. Ζητήθηκε, μετά από συνεννόηση με την προϊσταμένη, να επισπευθούν οι διαδικασίες ελέγχου και υποβολής των λογαριασμών στα κεντρικά του ΕΟΠΥΥ.
  2. Όσον αφορά την τύχη των λογαριασμών των πρώην ταμείων που είχαν ολοκληρώσει και ενταλματοποιήσει τις οφειλές (πχ ΟΑΕΕ, ΙΚΑ, κλπ) απαιτείται ανάκληση και επιστροφή των ενταλμάτων από τα γραφεία των παρέδρων, ώστε να αφαιρεθεί το ποσοστό του «κουρέματος», διαδικασία που δυστυχώς απαιτεί χρόνο. Ζητήθηκε επίσπευση των διαδικασιών από τα ταμεία και η δυνατότητα έκδοσης πιστωτικού τιμολογίου από τους ιατρούς ώστε να αφαιρεθεί το ποσό του «κουρέματος» από τις εκδοθείσες διάτρητες αποδείξεις παροχής υπηρεσιών.
  3. Τέλος, στο πρώην ΤΥΔΚΥ ολοκληρώνονται οι διαδικασίες εκκαθάρισης των λογαριασμών των ιατρών που υπέβαλαν καθυστερημένα τις δαπάνες του 2011 μέσα στο έτος 2012.

Υπάρχουν εντατικές πιέσεις εκ μέρους μας για την άμεση επίλυση των προβλημάτων που έχουν ανακύψει και είμαστε σε στενή συνεννόηση με τα αντίστοιχα τμήματα των πρώην ταμείων και του ΕΟΠΥΥ.

Θα σας κρατούμε ενήμερους επί της διαδικασίας.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Πρόεδρος                                 Ο Γραμματέας

Άννα Μαστοράκου             Γεώργιος Σκρουμπής