Ενημέρωση ελ. επαγγελματιών για ανάγκη υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας σε επιχειρήσεις υγείας

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων σε όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως αριθμού εργαζομένων ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας.
Αυτή η υποχρέωση αφορά και τα ιδιωτικά ιατρεία, εργαστήρια, διαγνωστικά κέντρα και κλινικές.
Για την έναρξη της διαδικασίας, σας ενημερώνουμε ότι την ειδικότητα και τα καθήκοντα του Τεχνικού Ασφαλείας μπορούν να αναλάβουν οι εργοδότες ή κάποιος υπάλληλος της επιχείρησης, με την παρακολούθηση συγκεκριμένου και εξειδικευμένου σεμιναρίου επιμόρφωσης από το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο,
Η  Πρόεδρος
Άννα Μαστοράκου
Ο Γραμματέας
Γεώργιος Σκρουμπής