Ενημέρωση για ληξιπρόθεσμες οφειλές

Αρ. Πρωτ.: 4282

Πάτρα: 15/5/2013

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σε συνέχεια της ενημέρωσης επί της απόδοσης των ληξιπρόθεσμων οφειλών, σας κοινοποιούμε τη χθεσινή εγκύκλιο (13/05/2013) του ΕΟΠΥΥ και σας γνωστοποιούμε τα κάτωθι:

1.     Η παρούσα ενημέρωση δεν αφορά τους συναδέλφους που έχουν επιλέξει τη δικαστική προσφυγή για τη διεκδίκηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών των πρώην ταμείων.

2.   Για όσους αποδέχονται το «κούρεμα», θα πρέπει άμεσα να προβούν σε ηλεκτρονική υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ (à εφαρμογές à ληξιπρόθεσμες οφειλές à ληξιπρόθεσμες οφειλές ΟΠΑΔ) με την αναγραφή του IBAN του τραπεζικού λογαριασμού, χρησιμοποιώντας τον ατομικό κωδικό χρήστη και το συνθηματικό. Για τεχνικούς λόγους δεν είναι δεκτές κάποιες ηλεκτρονικές υποβολές. Όσοι έχουν πρόβλημα υποβολής, θα πρέπει να στείλουν fax στο 2108110813 με θέμα: Τεχνικό πρόβλημα υποβολής και με τα κάτωθι στοιχεία: ονοματεπώνυμο, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, τηλ επικοινωνίας και περίπτωση προβλήματος (με ή χωρίς κλειδάριθμο). Για περαιτέρω οδηγίες, απευθυνθείτε στο τηλ 2108110830 του τμήματος πληροφορικής του ΕΟΠΥΥ. Εναλλακτικά, θα πρέπει να παραληφθεί νέο κλειδάριθμο από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις με νέα ενεργοποίηση αυτού.

3.     Οι ιατροί που έχουν ακολουθήσει τη συγκεκριμένη διαδικασία θα συνδέονται με τους κωδικούς πρόσβασης που διαθέτουν στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ και θα ενημερώνονται συνεχώς για την εξέλιξη της πορείας αποπληρωμής των απαιτήσεων του ΟΠΑΔ, καθώς ο ΕΟΠΥΥ προβαίνει τις επόμενες ημέρες σε σταδιακή οριστικοποίηση των λογαριασμών των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΟΠΑΔ.

4.     H διοίκηση του ΕΟΠΥΥ έχει πάρει απόφαση να μην προχωρήσει ακόμη σε πρόχειρο λογιστικό έλεγχο των ληξιπρόθεσμων οφειλών των μηνών όπου είχαν δοθεί προκαταβολές 90% (ΟΠΑΔ, ΤΣΑΥ, κλπ). Κατά πληροφορίες από διοικητικούς υπαλλήλους, θα υπάρξει ειδοποίηση σε δεύτερο χρόνο. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι:

α. θα ζητηθούν τα αντίστοιχα φορολογικά παραστατικά (αθεώρητο ή πιστωτικό τιμολόγιο) σε δεύτερο χρόνο,

β. στην ενυπόγραφη υπεύθυνη δήλωση που θα κατατεθεί στα ταμεία όταν αυτό ζητηθεί, θα πρέπει να αναγράφονται ότι η παραίτηση αφορά το συγκεκριμένο ταμείο (πχ ΟΠΑΔ) και αφορά αποκλειστικά τα συγκεκριμένα τιμολόγια ή δαπάνες που θα καταβληθούν κατά την παρούσα οριστικοποίηση.

5.     Βάσει της κείμενης νομοθεσίας (Ν4132-ΦΕΚ59Α’, ΚΥΑ ΦΕΚ 188Β’ και ΦΕΚ 427Β’), υπενθυμίζουμε ότι ο υπολογισμούς των ληξιπρόθεσμων οφειλών έχει ως εξής:

α. το όριο του «κουρέματος» (10 ή 15%) των κλινικών ιατρών και εργαστηριακών ιατρών ανά μήνα είναι 4.000 και 15.000 ευρώ αντίστοιχα.

β. απλήρωτοι μήνες ληξιπρόθεσμων οφειλών: Στο 100% της οφειλής αφαιρείται 10 ή 15% και εκδίδεται αντίστοιχο αθεώρητο τιμολόγιο. Εάν είχε εκδοθεί απόδειξη παροχής υπηρεσιών (ΑΠΥ) στο 100% του ποσού, εκδίδεται πιστωτικό τιμολόγιο στο 10 ή 15% της έκπτωσης με αναφορά στον αριθμό της αρχικής ΑΠΥ.

γ. μήνες με απόδοση προκαταβολής 90% ληξιπρόθεσμων οφειλών: Στο υπολειπόμενο 10%, αφαιρείται 10 ή 15% (αναμένεται η οριστικοποίηση).

6.     Την προηγούμενη Παρασκευή (10/05/2013) το μεσημέρι ο ΕΟΠΥΥ έκανε τροποποίηση στις οδηγίες που αφορούν το ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ όσον αφορά τα στοιχεία του τιμολογίου / πιστωτικού τιμολογίου με την ένδειξη για τον ΕΟΠΥΥ:

                      Ε T.A.A. / Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

                     ΜΑΡΝΗ 22 10433 ΑΘΗΝΑ

                   ΑΦΜ 998146384

                    ΔΟΥ ΙΑ΄ΑΘΗΝΩΝ

    Βάσει ενημέρωσης από την κα Κουτάντου, για όσους έχουν στείλει ήδη τιμολόγιο στο ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ, εφόσον χρειαστεί, θα ειδοποιηθούν από το ταμείο ώστε να προβούν σε αντικατάσταση  των τιμολογίων.

7.     Από τον Οίκο του Ναύτου, θα σταλούν ατομικές ειδοποιήσεις με οδηγίες προς τους συμβεβλημένους ιατρούς με το πρώην ταμείο.

Καθώς η γραφειοκρατική διαδικασία είναι δαιδαλώδης και διαφορετική για κάθε ταμείο, θα επανέλθουμε με περαιτέρω οδηγίες όταν αυτές οριστικοποιηθούν.

 

                      Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

                       Η   Πρόεδρος                                              Ο   Γραμματέας

 

                           Άννα   Μαστοράκου                                  Γεώργιος   Σκρουμπής

Κατεβάστε εδώ:

Εγκύκλιος ΕΟΠΥΥ

Υπεύθυνη Δήλωση