Ενημέρωση για αλλαγές στον κώδικα φορολογικής απεικόνισης συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.) 24/12/2013

Αρ. Πρωτ.:10889/24-12-2013

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας κοινοποιείται ενημέρωση από το λογιστή του Συλλόγου για τις επερχόμενες αλλαγές του ΚΦΑΣ για τη δική σας ενημέρωση.

Σε οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή απορία, καλό θα είναι να συμβουλευτείτε τον προσωπικό σας λογιστή.

Για το ΔΣ

Η Πρόεδρος                                 Ο Γραμματέας

Άννα Μαστοράκου                     Γεώργιος Σκρουμπής

Δείτε τις αλλαγες στον ΚΦΑΣ –