Ενημέρωση για αλλαγές στον κώδικα φορολογικής απεικόνισης συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.) 3/1/2014

Προς
τα μέλη
του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών

Αρ. Πρωτ.: 126/3-1-2014

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Σας κοινοποιείται ενημέρωση από το λογιστή του Συλλόγου για τις αλλαγές στον ΚΦΑΣ με βάση τα σημερινά (3/1/2014) δεδομένα για δική σας ενημέρωση.
Σε οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή απορία, συνιστούμε να συμβουλευτείτε τον προσωπικό σας λογιστή.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Σ.Π.

Η Πρόεδρος                            Ο Γραμματέας

Άννα Μαστοράκου                  Γεώργιος Σκρουμπής

Ενημέρωση αλλαγών ΚΦΑΣ 3-1-2014