Ενημέρωση ασφαλισμένων περί προγραμματισμένης επίσχεσης εργασίας του εργαστηριακού τομέα με τον ΕΟΠΥΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αρ. Πρωτ.: 5302/8-5-2014

 

Αγαπητέ ασφαλισμένε,

Ο ιατρικός κόσμος έχει συστηματικά χρηματοδοτήσει με ίδιους πόρους τις ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, αποτρέποντας την κατάρρευση του ασφαλιστικού συστήματος, ως εκδήλωση έμπρακτης συμπαράστασης προς τους δοκιμαζόμενους πολίτες.

Αυτό το γεγονός έγινε αντικείμενο εκμετάλλευσης και αντισυμβατικής συμπεριφοράς από την πολιτεία με αποτέλεσμα ο ΕΟΠΥΥ αλλά και τα πρώην ταμεία να οφείλουν ποσά, από το 2010, πάνω από 1 δισεκ. ευρώ σε εργαστήρια, διαγνωστικά κέντρα και κλινικοεργαστηριακούς γιατρούς, σε σύνολο 25 εκατομμυρίων επισκέψεων.  Επιπρόσθετα ο Οργανισμός παρακράτησε με παράνομο τρόπο τα οφειλόμενα του τελευταίου τετραμήνου του 2013. Για το τρέχον έτος, για ένα υπολογιζόμενο έργο 700 εκ. θέλει να πληρώσει μόνο 328 εκ. !! επιβάλλοντας πάλι αντισυμβατικές επιστροφές χρημάτων.

 Η συστηματική υποχρηματοδότηση της ΠΦΥ και η παράνομη «επιστράτευση» των υπηρεσιών υγείας με πρόκληση ανεπανόρθωτης καταναγκαστικής οικονομικής ζημίας των παρόχων, δεν αφήνει κανένα άλλο περιθώριο επιλογής.

Όλες οι ιδιωτικές διαγνωστικές μονάδες υγείας της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) της περιοχής συμμετέχουν στην προγραμματισμένη επίσχεση εργασίας του ΕΟΠΥΥ από τις 12/05/2014, που έχει αποφασιστεί και προκηρυχθεί από τη Γενική Συνέλευση του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου.

Τα αιτήματα του ιατρικού κόσμου, που αποβλέπουν στην αδιάκοπη πρόσβαση των πολιτών σε αξιόπιστες υπηρεσίες δημόσιας υγείας και στην προάσπιση των νόμιμων δικαιωμάτων των ιδιωτικών διαγνωστικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, είναι:

    • Αύξηση του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ 2014 για τις Διαγνωστικές εξετάσεις στο επίπεδο του μέσου όρου του ΟΟΣΑ (570 εκ. Ευρώ).
    • Κάθε παραπεμπτικό το οποίο θα εκτελείται να αμείβεται χωρίς αναδρομικά «κουρέματα», που προξενούν στον πάροχο υγείας μεγάλη οικονομική ζημία και πιθανές απολύσεις εργαζομένων.
    • Εφαρμογή Κατευθυντήριων Οδηγιών Συνταγογράφησης, μέσω Διαγνωστικών Πρωτοκόλλων και ηλεκτρονική παρακολούθηση με ελεγκτικό μηχανισμό από τον ΕΟΠΥΥ για την αποφυγή προκλητής ζήτησης.
    • Άμεση εξόφληση των οφειλομένων.

Λόγω της επερχόμενης εξάντλησης του προϋπολογισμού του Οργανισμού, τα παραπεμπτικά του ΕΟΠΥΥ αποτελούν πλέον «ακάλυπτες επιταγές». Από τις 12/05/2014, δεν θα γίνονται δεκτά από τα διαγνωστικά εργαστήρια και κέντρα τα παραπεμπτικά του ΕΟΠΥΥ. Θα καλείται ο ασφαλισμένος να καταβάλει το αντίτιμο της συνολικής αξίας του παραπεμπτικού του ΕΟΠΥΥ και να καταθέτει την εκδοθείσα απόδειξη παροχής υπηρεσιών μαζί με το παραπεμπτικό του Οργανισμού στις αρμόδιες Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΕΟΠΥΥ με το αίτημα της αποζημίωσης των αντίστοιχων δαπανών.

Ζητούμε την κατανόηση των ασφαλισμένων για την ταλαιπωρία τους και απαιτούμε από την πολιτεία να ανταποκριθεί άμεσα στις υποχρεώσεις της.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                              Ο   ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Άννα  Μαστοράκου                      Γεώργιος  Σκρουμπής