Εκσυγχρονισμός ηλεκτρονικών υπηρεσιών ΙΣΠ προς τους ιατρούς και χαρτογράφηση ιδιωτικών φορέων ΠΦΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αρ. πρωτ.: 6517/11-10-2018

Θέμα:  «Εκσυγχρονισμός ηλεκτρονικών υπηρεσιών ΙΣΠ προς τους ιατρούς και χαρτογράφηση ιδιωτικών φορέων ΠΦΥ»

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών προς διευκόλυνση της εξυπηρέτησης των ιατρών μελών του ενημερώνει για την υλοποίηση απόφασης του απερχόμενου  Διοικητικού Συμβουλίου περί εφαρμογής πρωτοποριακής διαδικτυακής παροχής ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών στα μέλη του.

Παραδίδεται σήμερα ηλεκτρονική πλατφόρμα https://extranet.ispatras.gr/  στην οποία σε πρώτη φάση τα μέλη έχουν τη δυνατότητα ενημέρωσης για το περιεχόμενο του μητρώου τους, την αλλαγή στοιχείων τους καθώς και την υποβολή της ετήσιας δήλωσης που προβλέπεται από τη νομοθεσία.

Στο επόμενο διάστημα θα υπάρξει  επίσης η δυνατότητα ηλεκτρονικής έκδοσης πιστοποιητικών ευρείας ζήτησης, εξόφλησης on line εισφορών καθώς και υποβολής αιτήσεων για λοιπά θέματα, χωρίς τη φυσική παρουσία των ιατρών στο χώρο του ΙΣΠ, με πρόβλεψη για ένταξη μελλοντικά νέων δυνατοτήτων.

Επίσης ήδη προ τριμήνου ο Ιατρικός Σύλλογος Πατρών χορηγεί ομοιόμορφες πινακίδες με την ένδειξη «ΝΟΜΙΜΟ ΙΑΤΡΕΙΟ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ» σε όλους τα αδειοδοτημένους ιδιωτικούς φορείς της πόλης μας (ιατρεία-εργαστήρια-πολυϊατρεία),  μετά από μία τιτάνια προσπάθεια υγειονομικής χαρτογράφησης και εποπτείας όλων των φορέων ΠΦΥ του ιδιωτικού τομέα και προστασίας των πολιτών της πόλης όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών υγείας από πιστοποιημένους φορείς.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο,

Η Πρόεδρος          Ο Αντιπρόεδρος        Ο Γραμματέας

 

Άννα Μαστοράκου Γεώργιος Σκρουμπής Γεώργιος Πατριαρχέας