Εκδήλωση ΙΣΠ για το σχέδιο ανασυγκρότησης δημόσιας υγείας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αρ. πρωτ.: 2892/8-3-2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών αποφάσισε όπως διοργανώσει στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα ανοικτή εκδήλωση με όλους τους ιατρικούς φορείς και κλάδους, στην οποία θα προσκληθεί η διοίκηση της 6ης ΥΠΕ, προκειμένου να συζητηθεί το προτεινόμενο από αυτήν σχέδιο ανασυγκρότησης της δημόσιας υγείας του νομού μας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Πρόεδρος                            Ο Γραμματέας

Άννα Μαστοράκου                   Γεώργιος Πατριαρχέας

Δελτίο τύπου – Εκδήλωση ΙΣΠ για το σχέδιο ανασυγκρότησης δημόσιας υγείας