Δικαστική και ηθική δικαίωση των ιατρών του πρώην ΙΚΑ υπό την αιγίδα του ΙΣΠ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αρ. Πρωτ.: 3944/4-7-2019

 

Θέμα:  Δικαστική και ηθική δικαίωση των ιατρών του πρώην ΙΚΑ υπό την αιγίδα του ΙΣΠ

Μετά από ένα πολύχρονο δικαστικό αγώνα, εκδόθηκε η πολυαναμενόμενη απόφαση εκ μέρους του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών υπέρ των ιατρών που υπηρετούσαν στα πολυϊατρεία του πρώην ΙΚΑ (ΠΕΔΥ- κέντρα υγείας) επί της ομαδικής αγωγής τους. Η δικαστική αυτή διαδικασία τέθηκε υπό την αιγίδα του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών με την αυτοπρόσωπη παράσταση της Προέδρου και του νομικού συμβούλου του στις δικαστικές αίθουσες, σε αγαστή συνεργασία με την Ομοσπονδία (ΠΟΣΕΥΠΕΟΠΥΥ ΠΕΔΥ).

Με την απόφαση υπ’ αριθ. 1275 / 2019, το Δικαστήριο δέχθηκε συνολικά την αγωγή των ιατρών προς την 6η ΥΠΕ:

Α. Αναγνωρίζει  ότι παράνομα και αντισυνταγματικά απορρίφθηκαν από την 6η ΥΠΕ  οι υποβληθείσες αιτήσεις των ιατρών για την υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου 26 του νόμου 4461/2017.

Β. Υποχρεώνει την 6η ΥΠΕ να αποδεχθεί τις νομίμως και προσηκόντως προσφερόμενες υπηρεσίες βάσει συμβάσεως εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου έως την αξιολόγηση και κατάταξη των ιατρών σε θέσεις κλάδου ιατρών του ΕΣΥ που εντάσσονται στα ΠΕΔΥ (κέντρα υγείας) με διατήρηση όλων των δικαιωμάτων, καταβολή όλων των νόμιμων αποδοχών, χωρίς διακοπή του ελευθερίου επαγγέλματος.

Γ. Τέλος, αναγνωρίζει την υποχρέωση της 6ης ΔΥΠΕ να καταβάλει τις νόμιμες αποδοχές για ολόκληρο το διάστημα από 1-4-2014 έως και την κατάθεση της αγωγής (2-4-2018) ανά βαθμό υπηρεσίας του ιατρού, πριν την εφαρμογή της διαθεσιμότητας, πλέον Δώρου Χριστουγέννων και Πάσχα και Επιδόματος Αδείας, με την καταβολή των νόμιμων τόκων.

Πρόκειται για δικαστική και ηθική δικαίωση των ιατρών του πρώην ΙΚΑ κατά των παράνομων, αντισυνταγματικών διατάξεων / διοικητικών χειρισμών που επιχείρησαν την κατάλυση όλων των κατοχυρωμένων δικαιωμάτων τους και την απαξίωση της πολύχρονης προσφοράς τους στη δημόσια ΠΦΥ.

 

Η Πρόεδρος            Ο Αντιπρόεδρος             Ο Γραμματέας

 

   Άννα Μαστοράκου      Γεώργιος Σκρουμπής      Γεώργιος Πατριαρχέας

 

Δελτίο τύπου – Δικαστική και ηθική δικαίωση των ιατρών του πρώην ΙΚΑ υπό την αιγίδα του ΙΣΠ