Δικαίωση του ΙΣΠ και του ιατρικού κόσμου για την πλήρη κατοχύρωση του δικαιώματος έκδοσης δωρεάν και μειωμένου αντιτίμου αποδείξεων παροχής υπηρεσιών

Προς

  1. ΠΙΣ & Ιατρικούς Συλλόγους της χώρας
  2. Μέλη ΙΣ Πατρών

Αρ. Πρωτ.: 8124/14-12-2018

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών εκφράζει την ευαρέσκειά του για την ορθολογικά τεκμηριωμένη υπ’ αριθμόν 4604/6-11-2018 απόφαση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ) να δικαιώσει το νόμιμο δικαίωμα του ιατρικού κόσμου να ασκήσει κοινωνική πολιτική κατά την κρίση του, με τη σύννομη έκδοση αποδείξεων παροχής υπηρεσιών με μειωμένο ή μηδενικό αντίτιμο.

Από την απόφαση της ΔΕΔ προκύπτει πλήρης αναίρεση του επιβαλλόμενου προστίμου από την Α’ ΔΟΥ Πατρών σε ιατρό – μέλος μας, μετά από κατάθεση ενδικοφανούς προσφυγής με το επισυναπτόμενο υπόμνημα του ΙΣΠ: εδώ

Από το απόσπασμα της απόφασης (συνημμένο) “σημειώνεται ότι η αξία συμμετοχής του ασφαλισμένου, που αναφέρεται στο παραπεμπτικό της εξέτασης, είναι η μέγιστη που μπορεί να απαιτήσει ο ιατρός από αυτόν χωρίς όμως να υπάρχει διάταξη που να απαγορεύει την είσπραξη μικρότερης ή και καθόλου αμοιβής, γεγονός που συνάδει και με τον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας”.

Υπενθυμίζουμε ότι πολλοί ιατροί μέλη μας βρέθηκαν στη δυσάρεστη θέση να δέχονται πρόστιμα κατά τη διάρκεια φορολογικών ελέγχων στα ιδιωτικά ιατρεία της πόλης μας για έκδοση αποδείξεων παροχής υπηρεσιών (ΑΠΥ) με μηδενικό ή μειωμένο αντίτιμο, ακόμη και όταν αφορούσαν συναδέλφους ιατρούς ή συγγενικά τους πρόσωπα. Τονίζουμε ότι ο ορθολογικός τρόπος έκδοσης της ΑΠΥ περιλαμβάνει το αρχικό αντίτιμο της επίσκεψης ή της ιατρικής πράξης, με σαφή αναφορά στο ποσοστό έκπτωσης (από 1% έως το 100% -για τις υπηρεσίες που παρέχονται δωρεάν).

Εκφράζουμε θερμές ευχαριστίες στους ανθρώπους που στάθηκαν αρωγοί στη δικαίωσή μας.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                               Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

    ΑΝΝΑ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΥ                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΑΣ