Δικαίωση του ΙΣΠ για την προσφυγή κατά του ασφαλιστικού νόμου (Ν4387/16)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 Αρ. Πρωτ.: 5479/7-10-2019

Θέμα:  Δικαίωση του ΙΣΠ για την προσφυγή κατά του ασφαλιστικού νόμου (Ν4387/16)

Στις 04/02/2016 μαζί με άλλους φορείς της πόλης, ο ΙΣΠατρών έδωσε ένα συγκλονιστικό παρών (https://www.ispatras.gr/Πορεία) σε ένα κοινό αγώνα αξιοπρέπειας και επιβίωσης, ενάντια στο  ασφαλιστικό νομοσχέδιο “Κατρούγκαλου”, που ναρκοθετούσε κάθε επαγγελματική/επιστημονική δραστηριότητα και φαλκίδευε θεμελιωμένα εργασιακά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα των πολιτών.

Στις 28/02/2017 ο Ιατρικός Σύλλογος Πατρών προσέφυγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά του ασφαλιστικού νόμου, εκπροσωπώντας ως ΝΠΔΔ το σύνολο των ιατρών μελών του, καθώς η εφαρμογή του παραβίαζε σωρεία διατάξεων και αρχών τόσο του Ελληνικού Συντάγματος όσο και της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.
Παρατέθηκαν εμπεριστατωμένοι νομικοί λόγοι ακυρώσεως των εφαρμοστικών διατάξεων του Ν4387 / 2016 (https://www.ispatras.gr/ΣτΕ )

Δυόμιση χρόνια μετά, η Ολομέλεια του ΣτΕ, έκρινε:

  1. αντισυνταγματικό τον τρόπο υπολογισμού των εισφορών για τους αυτοαπασχολούμενους-ελεύθερους επαγγελματίες σε σύγκριση με τους μισθωτούς, διότι προσβάλλει την αρχή της ισότητας.
  2. συνταγματική, κατά πλειοψηφία, τη διάταξη που ορίζει ως βάση για τον επανυπολογισμό των συντάξεων την 31η/12/2014.
  3. συνταγματικές τις διατάξεις σε ό,τι αφορά τις κύριες συντάξεις για το λόγο ότι υπήρχαν οι σχετικές αναλογιστικές μελέτες ενώ κρίθηκαν αντισυνταγματικές οι διατάξεις για τις επικουρικές διότι δεν υπήρχαν οι ανάλογες μελέτες.
  4. Κατά πλειοψηφία αντισυνταγματικό το ποσοστό αναπλήρωσης των συντάξεων.
  5. Τέλος, για τον ΕΦΚΑ, το Δικαστήριο έκρινε συνταγματικό τον Ενιαίο Ασφαλιστικό Φορέα και την υπαγωγή σε αυτόν για το σύνολο των ασφαλισμένων. Έκρινε ότι η δημιουργία του Φορέα είναι συνταγματική και σύμφωνη με την αρχή της ισότητας και της αναλογικότητας, με το σκεπτικό ότι αντιμετωπίζουν τους ίδιους ασφαλιστικούς κινδύνους όπως γήρας, ασθένεια και θάνατος.

Ζητούμε από την Πολιτεία να διορθώσει τις αδικίες και να αποκαταστήσει τις στρεβλώσεις, εφαρμόζοντας άμεσα τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.

 

Η Πρόεδρος            Ο Αντιπρόεδρος             Ο Γραμματέας

 

   Άννα Μαστοράκου      Γεώργιος Σκρουμπής      Γεώργιος Πατριαρχέας

 

Δελτίο τύπου – Δικαίωση του ΙΣΠ για την προσφυγή κατά του ασφαλιστικού νόμου (Ν4387_16)