Δικαίωμα των πολιτών η ελεύθερη πρόσβαση σε ΟΛΟΥΣ τους ιατρούς

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 Αρ. πρωτ.: 8073/12-12-2018

Θέμα: «Δικαίωμα των πολιτών η ελεύθερη πρόσβαση σε ΟΛΟΥΣ τους ιατρούς»

 

Με αφορμή την αναστάτωση που βιώνουν καθημερινά οι πολίτες σχετικά με την υποχρέωση εγγραφής σε οικογενειακό ιατρό μέχρι τέλος του έτους υπό την απειλή απώλειας του δικαιώματος στην ασφάλιση, ενημερώνουμε το κοινό ότι:

Το δικαίωμα πρόσβασης του πολίτη σε υπηρεσίες υγείας είναι συνταγματικώς κατοχυρωμένο και οφείλει να είναι ανταποδοτικό με τις καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές.

 ΚΑΝΕΝΑΣ ΓΙΑΤΡΟΣ του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα οποιασδήποτε ειδικότητας ΔΕΝ χάνει το δικαίωμα να συνταγογραφεί, να εκδίδει παραπεμπτικά για εξετάσεις ή να χορηγεί υλικά ή άδειες, γεγονός που κατοχυρώνεται κυρίως από την παρατιθέμενη νομοθεσία:

 

Ν.3418 (ΦΕΚ Α΄ 287/28-11-2005)- Άρθρο 5 του κώδικα ιατρικής δεοντολογίας

 Ιατρικά πιστοποιητικά και ιατρικές γνωματεύσεις

Τα ιατρικά πιστοποιητικά και οι ιατρικές γνωματεύσεις, καθώς και οι ιατρικές συνταγές που εκδίδονται κατά τους νόμιμους τύπους, έχουν το ίδιο κύρος και την ίδια νομική ισχύ ως προς τις νόμιμες χρήσεις και ενώπιον όλων των αρχών και υπηρεσιών, ανεξάρτητα από το αν εκδίδονται από ιατρούς που υπηρετούν σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή ιδιώτες ιατρούς. 

 ΚΥΑ περί κανονισμού παροχών του ΕΟΠΥΥ (Άρθρο 5, παρ. 2, ΦΕΚ 4898/1-11-2018 τΒ΄- περ.γ)

«Ιατροί πιστοποιημένοι στο σύστημα ΕΟΠΥΥ αλλά μη συμβεβλημένοι με τον Οργανισμό, δύνανται να συνταγογραφούν φάρμακα, ή παραπεμπτικά διαγνωστικών ή και θεραπευτικών εξετάσεων, έπειτα από κλινική εξέταση του ασθενή, χωρίς αποζημίωση από τον ΕΟΠΥΥ και με ιδιωτική χρέωση του ασφαλισμένου»

  Σε καμία περίπτωση δεν προβλέπεται ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ συμμετοχή σε φάρμακα ή εξετάσεις εάν δεν έχει προηγηθεί η εγγραφή του πολίτη σε οικογενειακό ιατρό.

Τέλος, επισημαίνεται ότι ο αριθμός των οικογενειακών ιατρών (με επίσημη σύμβαση οικογενειακού ιατρού ή όχι) δεν επαρκεί για την αξιοπρεπή κάλυψη των αναγκών του πληθυσμού της περιοχής ευθύνης μας.

Η Πρόεδρος                       Ο Γεν. Γραμματέας

  

Άννα Μαστοράκου             Γεώργιος Πατριαρχέας