Διευκρινίσεις προς μέλη ΙΣΠ για την απαγόρευση κυκλοφορίας στα όρια του Δήμου Πατρέων μετά τις 6 μμ
med980-350

Προς τα Μέλη του ΙΣΠ

Αρ. πρωτ.: 699/3-2-2021

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Η οδηγία του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών για τη λειτουργία των ιατρείων μετά τις 18:00 παραμένει η ίδια, βάσει της γνωμοδότησης του νομικού συμβούλου του ΙΣΠ.

Επομένως τα ιδιωτικά ιατρεία, διαγνωστικά εργαστήρια και κέντρα παραμένουν ΑΝΟΙΚΤΑ βάσει της Κοινής Υπουργικής Απόφασης υπ’ αριθμόν ΦΕΚ 341 Β’/ 29/01/2021 σχετικά με τα έκτακτα μέτρα προστασίας κατά της διασποράς του SARS-CoV-2.

Σύμφωνα με αυτήν : “η μετακίνηση των πολιτών μετά τις 18:00 επιτρέπεται για εξυπηρέτηση ζωτικών αναγκών και επίσκεψη σε ιατρό ή σε νοσοκομείο ή κέντρο υγείας, εφόσον αυτό συνιστάται μετά από σχετική επικοινωνία (άρθρο 3.6 – σελ 3235).”

Προτείνεται σε αυτήν την περίπτωση, η χορήγηση ραντεβού στον πολίτη που θα αποδεικνύεται με γραπτό μήνυμα ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Σας επισυνάπτεται σχετική επιστολή που έχει σταλεί στον Αστυνομικό Διευθυντή Αχαΐας με κοινοποίηση στον Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας.

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Η Πρόεδρος             Ο Γραμματέας

 

Άννα Μαστοράκου    Γεώργιος Πατριαρχέας