Διευκρινήσεις σχετικά με τις χρηματικές συναλλαγές βάσει του Ν 4446_2016

Αρ, Πρωτ.: 201/4-1-2017

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Αναφορικά με τα ερωτήματα που έχουν τεθεί σχετικά με την υποχρεωτικότητα προμήθειας τερματικών POS αποδοχής καρτών, σας ενημερώνουμε ότι βάσει της παραγράφου 3 του άρθρου 65 του ν. 4446 / 2016, αναμένονται οι κανονιστικές διατάξεις για τους υπόχρεους και τους όρους συμμόρφωσης στις προβλέψεις του νόμου.

Η προμήθεια τερματικών POS είναι προς το παρόν προαιρετική, και αφορά στη διευκόλυνση των συναλλαγών των ιατρών με τους πολίτες, δεδομένου ότι δεν θα υπάρξουν εκπτώσεις φόρου για ιατρικές αποδείξεις εάν η πληρωμή δεν πραγματοποιηθεί με τη χρήση μέσων πληρωμής με κάρτα ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής, ανεξαρτήτως ποσού.

Βάσει του άρθρου 68 του ίδιου νόμου, οι μειώσεις φόρου προκειμένου να διατηρηθούν, πρέπει να πραγματοποιηθούν μέσω ηλεκτρονικής συναλλαγής με ένα ελάχιστο ποσοστό δαπάνης επί του εισοδήματος, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

sanallages

Από την υποχρέωση χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής για την πραγματοποίηση των δαπανών, εξαιρούνται φορολογούμενοι εβδομήντα (70) ετών και άνω, άτομα με ποσοστό αναπηρίας ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω. Αν δεν καλύπτεται το ελάχιστο απαιτούμενο ποσό της παραπάνω κλίμακας, τότε ο φόρος προσαυξάνεται κατά το ποσό που προκύπτει από τη θετική διαφορά μεταξύ του απαιτούμενου και του δηλωθέντος ποσού, πολλαπλασιαζόμενης με συντελεστή είκοσι δύο τοις εκατό (22%).

Με την παράγραφο 2 του άρθρου 69 του ν. 4446/2016, από 22.12.2016 μειώθηκε το όριο των συναλλαγών από 1.500 σε 500 ευρώ, πάνω από το οποίο θα πρέπει οι συναλλαγές μεταξύ ιδιωτών-καταναλωτών και επιχειρήσεων (για πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών) να γίνονται αποκλειστικά με τη χρήση μέσων πληρωμής με κάρτα ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής. Επίσης, η μισθοδοσία απασχολούμενου προσωπικού στα ιατρεία, πραγματοποιείται μέσω τραπεζικού εμβάσματος.

Τέλος, σας κοινοποιούμε επικαιροποιημένες προσφορές τερματικών POS από τραπεζικούς οργανισμούς για τα μέλη του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών.

Σε περίπτωση ανανέωσης ή κατάθεσης νέας προσφοράς από τραπεζικό ίδρυμα θα επανέλθουμε.

Δείτε στους παρακάτω συνδέσμους:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΘΝIKH ΤΡΑΠΕΖΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ALPHA BANK

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ορθή επανάληψη – ανανέωση)

ΠΡΟΣΦΟΡΑ Euro Bank (ανανεωμένη)

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Η Πρόεδρος                         Ο Γραμματέας

Άννα Μαστοράκου              Γεώργιος Πατριαρχέας