Διαμαρτυρία Ι.Σ. Πατρών προς Χρυσό Οδηγό για “αξιολόγηση” ιατρείων

Προς τους
Υπεύθυνους ηλεκτρονικού καταλόγου
«ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ»,

Αρ. Πρωτ.: 1285/29-1-2014

Κύριοι,
Είμαστε αποδέκτες καταγγελιών από μέλη μας για την απαράδεκτη και αντιδεοντολογική ενέργεια στην οποία προβήκατε, δίνοντας τη δυνατότητα των χρηστών του ηλεκτρονικού καταλόγου να «αξιολογήσουν την επιχείρηση» όσον αφορά την καταχώρηση ιατρείων που εμφανίζονται στον κατάλογο σας.

Η πράξη αυτή κρίνεται ως παράνομη και καταχρηστική για τους κάτωθι λόγους:

  1. Οι ιατρικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας δεν είναι «εμπορικές επιχειρήσεις».
  2. Η λειτουργία των ιατρείων τελεί υπό την επιτήρηση δημόσιων φορέων και αξιολογείται με συγκεκριμένα κριτήρια τα οποία άπτονται επιστημονικών, υγειονομικών και όχι εμπορικών κανόνων.
  3. Δεν υπάρχει αποσαφήνιση των κριτηρίων αξιολόγησης και δεν υπάρχει διασφάλιση της αξιοπιστίας της διαδικασίας όσον αφορά πιθανές κακόβουλες σκόπιμες πράξεις εκ μέρους τρίτων.
  4. Δημιουργούνται θέματα που άπτονται αθέμιτου ανταγωνισμού, δημόσιας προσβολής της προσωπικότητας του ιατρού και πιθανής συκοφαντικής δυσφήμισης.
  5. Δεν υπάρχει διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών διαμαρτύρεται έντονα για αυτή σας την ενέργεια και επιφυλάσσεται των νομίμων δικαιωμάτων των μελών του σε περίπτωση που δεν αποσύρετε άμεσα τη σύνδεση  -«αξιολογήστε την επιχείρηση», σε σχέση με τις αναφερόμενες στον κατάλογό σας ιατρικές μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Πρόεδρος                        Ο Γραμματέας

Άννα Μαστοράκου                      Γεώργιος Σκρουμπής

 

Η επιστολή του ΙΣΠ προς Χρυσό οδηγό σε pdf