ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΙΣΠ – Διευκρινίσεις σχετικά με την αδυναμία παροχής υπηρεσιών υγείας

ΔΕΛΤΙΟ     ΤΥΠΟΥ

Αρ. Πρωτ.:  6960/17-7-2015

 

Σε αναμονή του επίσημου ΦΕΚ της παράτασης της σύμβασης του ΕΟΠΥΥ, η αναγγελία αδυναμίας παροχής υπηρεσιών δεν αφορά το σύνολο των συμβεβλημένων ιατρών της πόλης, παρά μόνο αυτούς που έχουν δηλώσει εγγράφως στον Ιατρικό Σύλλογο, αδυναμία εξυπηρέτησης λόγω της τραπεζικής αργίας και της πολύμηνης στάσης πληρωμής από τον Οργανισμό.

Συνιστάται σε κάθε περίπτωση σε όλους τους συναδέλφους, η εξεύρεση της βέλτιστης δυνατής λύσης εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων στις δημόσιες ή ιδιωτικές δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

 

 H ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

    Άννα Μαστοράκου                                   Γεώργιος Πατριαρχέας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΙΣΠ – Διευκρινίσεις σχετικά με την αδυναμία παροχής υπηρεσιών υγείας