Δελτίο τύπου 9/1/2013 – Διαβούλευση του σχεδίου ποιότητας των εργαστηρίων από τον ΕΟΠΥΥ

Δελτίο τύπου -Διαβούλευση του σχεδίου ποιότητας των εργαστηρίων από τον ΕΟΠΥΥ

Ο Ιατρικός Σύλλογος Πατρών κρίνει ατελέσφορη και ακατάλληλη την επιχειρούμενη διαβούλευση του σχεδίου ποιότητας των εργαστηρίων από τον ΕΟΠΥΥ, διότι :

  1. Δεν προκύπτει απολύτως καμία επιστημονική αλλά μόνο εμπορική παραμετροποίηση λειτουργίας, που ελάχιστα προσδίδει στην παρεχόμενη ποιότητα υπηρεσιών υγείας προς τους ασφαλισμένους. Η κατάταξη των Διαγνωστικών Εργαστηρίων με βάση τα αστέρια αφορά όρους κατηγοριοποίησης εμπορικών επιχειρήσεων και όχι ιατρείων, παραπέμπουν αποκλειστικά σε όρους marketing, και σε καμία περίπτωση δεν αφορούν χώρους περίθαλψης και άσκησης της ιατρικής επιστήμης.
  2. Εισάγει την υποβάθμιση του ρόλου των ιατρικών σχολών και των επιστημονικών εταιρειών που αναλαμβάνουν την εκπαίδευση του ιατρού, και του ρόλου της εκάστοτε εποπτεύουσας αρχής (ΕΕΑΕ, Ιατρικοί Σύλλογοι, Περιφέρειες Νομαρχιών) όσον αφορά την έκδοση της άδειας λειτουργίας ενός εργαστηρίου, αφού μέσω ΕΟΠΥΥ τίθενται αμφιλεγόμενα κριτήρια και όρια στην ελεύθερη εξάσκηση του ιατρικού επαγγέλματος.
  3. Καθιστά απαγορευτική την επιβίωση των αυτοαπασχολούμενων εργαστηριακών ιατρών με εκχώρηση της Πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σε μεγαλο-επιχειρηματικούς ομίλους κυρίως της αλλοδαπής, με κυριότερη συνέπεια τη μεγιστοποίηση των ελλειμμάτων του οργανισμού λόγω της αναμενόμενης εκτόξευσης της υπερσυνταγογράφησης, ως μοναδικού μέσου για την αντιρρόπηση των δαπανών που θα προκύψουν.
  4. Δεν γίνεται καμία μνεία για την ισότιμη εφαρμογή σε όλους τους παρόχους του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα.
  5. Η πάγια τακτική της συρρίκνωσης των αποζημιώσεων των ιδιωτικών Ιατρικών υπηρεσιών υγείας από τον ΕΟΠΥΥ, που αποτελούν μικρή ποσοστιαία αναλογία (5%) του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ, δρα εις βάρους της αξιοπιστίας και του ποιοτικού ελέγχου των διενεργούμενων εξετάσεων αλλά και της ποιότητας παροχής υπηρεσιών υγείας και επιχειρεί να επιβάλει με οικονομικούς όρους την υποβάθμιση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας που παρέχει ο Οργανισμός στο σύνολο των ασφαλισμένων της χώρας, εισάγοντας τριτοκοσμικές συνθήκες στην άσκηση της ιατρικής, πράγμα απαράδεκτο, αντιδεοντολογικό και ανεπίτρεπτο.
  6. Νομοτελειακά, η ποιότητα στην Ιατρική, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με ανελαστικό κόστος, το οποίο δεν προτίθεται, όπως διαφαίνεται, να αναλάβει ο Οργανισμός.
  7. Η πολύμηνη στάση πληρωμών, η υποκοστολόγηση των εργαστηριακών εξετάσεων, η αυξημένη φορολογία των υπηρεσιών υγείας και η ψευδεπίγραφη εφαρμογή πλασματικών όρων ποιότητας θέτει την ταφόπλακα στη λειτουργία του ατομικά εργαζόμενου ελευθεροεπαγγελματία εργαστηριακού / κλινικο-εργαστηριακού ιατρού.

Απορίας άξιο είναι να γίνονται συστηματικά εκ μέρους του ΕΟΠΥΥ, πειράματα εις βάρους της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ), με παρελκυστικές τακτικές που υπερθεματίζουν υπέρ της ποιότητας αλλά που στην ουσία την θανατώνουν, χωρίς να υπάρχει καμία συναίσθηση για τις επικείμενες συνέπειες στη Δημόσια Υγεία 10 εκατ. ασφαλισμένων.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Άννα   Μαστοράκου
Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γεώργιος   Σκρουμπής