Δελτίο τύπου 14-1-2013 περί άσκησης ιατρικής με βάση διεθνώς παραδεκτούς κανόνες και αρχές

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 14-1-2013

Αριθ. Πρωτ.:599
Πάτρα: 14-1-2013

Ο Ιατρικός Σύλλογος, στα πλαίσια του θεσμικού του ρόλου και προς ενημέρωση του κοινού, υπενθυμίζει το αυτονόητο, πως η Ιατρική δηλαδή ασκείται με βάση διεθνώς παραδεκτούς κανόνες και αρχές.
Η εποχή των «ραβδοσκόπων» και των περιφερόμενων «μάγων» με «βαλιτσάκι» ή χωρίς, έχει παρέλθει από όταν ο Ιπποκράτης καθιέρωσε την Ιατρική ως Επιστήμη. Στην εποχή της Ιατρικής που βασίζεται σε επιστημονικές αποδείξεις δεν έχουν θέση αμφιλεγόμενες πρακτικές, μη αποδεκτές από την ιατρική κοινότητα.
Εφιστούμε την προσοχή του κοινού και καλούμε όποιον ασθενή θεωρεί ότι έχει πέσει «θύμα» τέτοιων πρακτικών, να προβεί σε καταγγελία προς τον Ιατρικό Σύλλογο Πάτρας.


Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Άννα Μαστοράκου
O ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γεώργιος Σκρουμπής