Δελτίο τύπου – Ψήφισμα ΙΣ – Διενέργεια Τακτικής Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης ΙΣ Πατρών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αρ. Πρωτ.: 5454/3-6-2015

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Πραγματοποιήθηκε η τακτική Γενική Συνέλευση του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών στις 27/05/2015 με έγκριση του διοικητικού και οικονομικού απολογισμού του 2014 και του προϋπολογισμού του 2015. Ακολούθησε ολοκληρωμένη ενημέρωση επί των εξελίξεων στην ΠΦΥ (ΕΟΠΥΥ – ΠΕΔΥ – κέντρα υγείας),  στη νοσοκομειακή περίθαλψη, στην κατάσταση του ΤΣΑΥ και σε νομικά / θεσμικά ζητήματα.

Παρουσιάστηκαν τα στοιχεία που προέκυψαν από τη συνάντηση του ΔΣ του ΙΣΠατρών με τον Διοικητή και Υποδιοικητή της 6ης ΥΠΕ στις 07/05/2015 όπου τέθηκαν θέματα προτεραιοτήτων όσον αφορά τις επείγουσες και χρόνιες εκκρεμότητες του δημόσιου συστήματος υγείας στην περιοχή μας.

Παρών στην Γενική Συνέλευση ήταν ο Υποδιοικητής κ. Κωστακιώτης Δημήτριος, που παρουσίασε την εξαιρετικά οριακή κατάσταση λειτουργίας πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων δομών σε όλη την υγειονομική περιφέρεια.

ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 1. Αναπροσδιορισμός της κρατικής χρηματοδότησης για την υγεία στον Ευρωπαϊκό μέσο όρο, του 7% του ΑΕΠ, από 4,5% που είναι σήμερα.
 2. Άμεση κατάργηση του Ν. 3919 ΦΕΚ 32 Α’ 2.3.2011 περί απελευθέρωσης του ιατρικού επαγγέλματος, που νομιμοποιεί την πλανοδιακή ιατρική.
 3. Κανένα συνταγογραφούμενο φάρμακο χωρίς ιατρική συνταγή.
 4. Βιωσιμότητα του ΤΣΑΥ: Νομική, οικονομική & διοικητική αυτοτέλεια. Άρση φαινομένων κακοδιαχείρισης του παρελθόντος – ανάθεση ευθυνών και σχέδιο στρατηγικής διάσωσής του. Διαφύλαξη των αποθεματικών και της ακίνητης περιουσίας του ταμείου. Όχι στον άτυπο εσωτερικό δανεισμό από τις καταθέσεις του ΕΤΑΑ-ΤΥ (ΤΣΑΥ). Όχι στην υποχρεωτική μετάταξη των ιατρών μετά το 1993. Ανταποδοτικότητα σύνταξης με ασφαλιστικές εισφορές. Αποκατάσταση του ύψους της κύριας σύνταξης και των μονοσυνταξιούχων.
 5. Εξόφληση των δεδουλευμένων αμοιβών των ιατρών του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στο ακέραιο, χωρίς καθυστερήσεις και κουρέματα (clawback rebate, εφημερίες). Κατάργηση αντισυνταγματικών νόμων αναδρομικού κουρέματος των δεδουλευμένων αμοιβών των ιατρών και καταχρηστικής φορολόγησης. Διεκδίκηση επαναφοράς ιατρικού ειδικού μισθολογίου.
 6. Άρση της παρείσφρησης επιχειρηματικών συμφερόντων και νοοτροπίας στο χώρο της Δημόσιας (ΕΣΑΝ Α.Ε.) και Ιδιωτικής Υγείας.
 7. Ολοκληρωμένο σύστημα Π.Φ.Υ. με αύξηση του προϋπολογισμού και αξιοποίηση όλων των δομών, δημόσιων και ιδιωτικών. Πλήρης επαναλειτουργία των πολυϊατρείων, με την διόρθωση των αδικιών που παρήγε η μνημονιακή πολιτική. Ενίσχυση και αναβάθμιση των δημόσιων δομών του ΠΕΔΥ με ενιαία εργασιακή σχέση και άρση του φαινομένου ύπαρξης ιατρών πολλών ταχυτήτων. Ανοιχτή συνεργασία όσων ιατρών το επιθυμούν με τον ΕΟΠΥΥ με σύναψη συλλογικών συμβάσεων μέσω ΠΙΣ και Ιατρικών Συλλόγων. Ηλεκτρονική κάρτα υγείας ασφαλισμένου με ελεύθερη επιλογή του ιατρού και σύστημα αμοιβής του ασφαλισμένου από το ταμείο. Ηλεκτρονικός έλεγχος παραπεμπτικών πραγματικού χρόνου. Εκκαθάριση λογαριασμών συμβεβλημένων ιατρών από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις ΕΟΠΥΥ και όχι από τις ιδιωτικές ελεγκτικές εταιρείες (ΙΕΕ). Αναβάθμιση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας με ελεύθερη ελεγχόμενη συνταγογράφηση με θέσπιση διαγνωστικών και θεραπευτικών πρωτοκόλλων.
 8. Άμεση ενίσχυση της λειτουργίας των Κέντρων Υγείας με κατάλληλη στελέχωση, χρηματοδότηση και διοικητική λειτουργικότητα με κάλυψη των υφιστάμενων αναγκών εφημέρευσης και εύρυθμης λειτουργίας.
 9. Επαναπροσδιορισμός του ρόλου του νοσοκομείου ως παρόχου δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας. Αύξηση του προϋπολογισμού ανάλογες με τις υφιστάμενες πραγματικές ανάγκες. Εξορθολογισμός της διαχείρισης με μηχανοργάνωση και διαδικτύωση ενδονοσοκομειακών υπηρεσιών. Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού ιατρών, νοσηλευτών και παραϊατρικού προσωπικού, όλων των προβλεπομένων ειδικοτήτων από το οργανόγραμμα των Νοσοκομείων. Ασφαλείς εφημερίες και ανθρώπινες εργασιακές συνθήκες. Βέλτιστη οργάνωση του τμήματος επειγόντων περιστατικών (ΤΕΠ). Αξιοκρατικό σύστημα αξιολόγησης σύμφωνα με διεθνή πρότυπα με αμοιβές αξιοπρεπείς ανάλογα με την εξέλιξη. Ενίσχυση των κλινών και της λειτουργίας των ΜΕΘ.
 10. Ενίσχυση του ΕΚΑΒ με ασθενοφόρα και προσλήψεις διασωστών και διοικητικού προσωπικού.
 11. Άρση του αποκλεισμού των νέων ιατρών από τις συμβάσεις με τον ΕΟΠΥΥ με διεκδίκηση άμεσων μόνιμων προσλήψεων στο ΕΣΥ και στο δημόσιο σύστημα υγείας.
 12. Στελέχωση και αύξηση του προϋπολογισμού των Νοσοκομείων της περιοχής. Επίσπευση των εργασιών και παράδοση του κτιρίου του Νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας και πρόσληψη ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού. Ασφαλής μεταφορά κλινικών στο νέο κτίριο με συνθήκες άρτιας λειτουργίας ιατρικού εξοπλισμού και στελέχωσης ιατρικού δυναμικού. Πρόσληψη προσωπικού για την επαρκή στελέχωση και λειτουργία όλων των χειρουργικών αιθουσών στο ΠΓΝΠατρών. Άμεση στελέχωση των τμημάτων του Νοσοκομείου που παρουσιάζουν σοβαρές ελλείψεις. Αναβάθμιση της λειτουργίας του παιδιατρικού Νοσοκομείου «Καραμανδάνειο» με άμεση στελέχωση των υποειδικοτήτων της παιδιατρικής και παιδοχειρουργικής κλινικής και του ιατροπαιδαγωγικού κέντρου.

Η επίσπευση της εφαρμογής μέτρων διάσωσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας είναι επιτακτική ανάγκη καθώς το Δημόσιο Σύστημα Υγείας λειτουργεί σε εξαιρετικά οριακό σημείο, λόγω της υποχρηματοδότησης, της υποστελέχωσης, της έλλειψης ανανέωσης ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού, με αποτέλεσμα την εξουθένωση του υφιστάμενου ανθρώπινου δυναμικού.

Καλούμε την πολιτική ηγεσία να προχωρήσει με γοργά βήματα στην υλοποίηση σχεδίου εκτάκτου ανάγκης για την άμεση κάλυψη των αναγκών υγειονομικής περίθαλψης των πολιτών.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο,

Η Πρόεδρος                       Ο Γραμματέας

Άννα Μαστοράκου              Γεώργιος Πατριαρχέας

Δελτίο τύπου – Ψήφισμα ΙΣ – Διενέργεια Τακτικής Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης ΙΣ Πατρών