Δελτίο τύπου: Τριπλά «κουρέματα» από τον ΕΟΠΥΥ και αμοιβές κάτω του κόστους ασφαλούς λειτουργίας των ιδιωτικών ιατρείων και εργαστηριακών δομών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αρ. Πρωτ.: 8500/25-8-2014

Προς

τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,

κ. Βορίδη Μαυρουδή

Αριστοτέλους 17

104 33  ΑΘΗΝΑ

 

Θέμα: Τριπλά «κουρέματα» από τον ΕΟΠΥΥ και αμοιβές κάτω του κόστους ασφαλούς λειτουργίας των ιδιωτικών ιατρείων και εργαστηριακών δομών

 

κ. Υπουργέ,

 

Μεγάλη αγανάκτηση και απογοήτευση έχει προκαλέσει στον ιατρικό κόσμο το γεγονός ότι το Υπουργείο Υγείας δεν μπορεί να αντιληφθεί τους επιστημονικούς και οικονομικούς όρους λειτουργίας του ιδιωτικού τομέα.

Μετά από ένα μεγάλο κύκλο διαπραγματεύσεων του ΠΙΣ, της ΠΕΔ και των επαγγελματικών ενώσεων (ΠΟΣΙΠΥ, ΠΟΣΚΕ) με το Υπουργείο Υγείας, όπου καταναλώθηκαν εργατοώρες αναλύσεων και επεξηγήσεων για το τι είναι αποδεκτό και τι όχι, οι υπουργικές αποφάσεις υπ’αριθμόν ΦΕΚ 2243Β’ και 2247Β’ εμπεριέχουν άρθρα που απέχουν μακράν από την αρχική συμφωνία με τον πρώην Υπουργό Υγείας και δημιουργούν σημαντικά προβλήματα στη λειτουργία του ιδιωτικού τομέα.

Η πληθώρα των περιοριστικών μέτρων και των απανωτών τριπλών / τετραπλών «κουρεμάτων», δημιουργούν σημαντικά προβλήματα στην ορθή άσκηση της ιατρικής:

  1. Για τους εργαστηριακούς ιατρούς, η επιβολή κλιμακωτού rebateαπό τα πρώτα 500 ευρώ κρίνεται ακραία, καθώς τα εργαστήρια έχουν ανελαστικό κόστος για τη διασφάλιση της ποιότητας (αναλώσιμα αντιδραστήρια, ποιοτικό έλεγχο, συντήρηση ιατρικού εξοπλισμού), και ουσιαστικά πρόκειται για εξαναγκασμό σε «επιστροφή» από το αναγκαίο κόστος ασφαλούς λειτουργίας. Εξίσου απαγορευτική είναι, μετά τη συμπλήρωση του ανώτατου ατομικού ορίου, η ένταξη στη ζώνη του ατομικού clawback.
  2. Για τους κλινικοεργαστηριακούς ιατρούς, καθίσταται ανέφικτη η εκτέλεση οποιασδήποτε ιατρικής – παρακλινικής πράξης ασφαλισμένων ΕΟΠΥΥ, καθώς η πολλαπλή εφαρμογή κουρεμάτων ( ατομικό όριο + περικοπή 40% στην αυτοπαραπομπή + κλιμακωτό rebateπου αγγίζει το 60% + clawback ), ουσιαστικά αποστερεί από το θεράποντα ιατρό τη νόμιμη αμοιβή του και πιθανά τον υποχρεώνει να καταβάλει χρήματα ο ίδιος για την εκτέλεση της εξέτασης του ασφαλισμένου, εάν συνυπολογιστούν και οι φορολογικές υποχρεώσεις !!
  3. Η αναδρομικότητα στην εφαρμογή του ατομικού ορίου ανά πάροχο από 01-01-2014 αποτελεί πράξη «υφαρπαγής» χρημάτων από τους συνεργαζόμενους ιδιώτες παρόχους που εξυπηρέτησαν την αυξημένη ζήτηση υπηρεσιών υγείας στον ιδιωτικό τομέα, κατά την μεταρρύθμιση του ΠΕΔΥ. Το κόστος της μεταρρύθμισης αναγνωρίστηκε από τον πρώην Υπουργό, με γραπτή δέσμευση κάλυψης του χρηματοδοτικού κενού με ποσό της τάξεως των 40-50 εκατ. για το πρώτο εξάμηνο του 2014.
  4. Οι συνταγογραφικές οδηγίες είναι επιστημονικά ανεπαρκείς, αναχρονιστικές, άκρως περιοριστικές και δεν έχουν καμία σχέση με τις κατευθυντήριες οδηγίες που παραδόθηκαν στο ΥΥΚΑ.
  5. Ο προϋπολογισμός ανά νομό δείχνει να αδικεί νομούς που δέχονται πληθυσμό για υγειονομική κάλυψη από άλλους νομούς, που στερούνται αντίστοιχων τεχνολογικών υποδομών. Υπενθυμίζουμε ότι ο νομός Αχαΐας υποστηρίζει υγειονομικά τη νοτιοδυτική Ελλάδα.

Είναι αντιληπτό ότι δεδομένης της οικονομικής κατάστασης της χώρας, η εφαρμογή ενός περιορισμένου κλειστού προϋπολογισμού ανά νομό και ανά πάροχο, αποτελεί λύση έκτακτης ανάγκης για τη διασφάλιση ενός ελάχιστου ορίου λειτουργίας των ατομικών ιατρείων και αποτελεί ορθό μέτρο πάταξης της προκλητής ζήτησης και της κατευθυνόμενης συνταγογράφησης. Παρόλα αυτά, κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων με το ΥΥΚΑ, σοβαρές προτάσεις απερρίφθησαν, όπως η εφαρμογή ηλεκτρονικής κάρτας υγείας με ετήσιο ατομικό όριο ανά ασφαλισμένο, που θα περιόριζε και την οποιαδήποτε κατάχρηση ή υπέρβαση.

 

κ. Υπουργέ,

 

Παρακαλούμε να επανεξετάσετε με τη δέουσα προσοχή τις προφανείς αδικίες που εμπεριέχονται στις δύο περιγραφείσες Υπουργικές αποφάσεις, οι οποίες δημιουργούν ανεδαφικές συνθήκες ασφαλούς λειτουργίας 6500 ιδιωτικών ιατρείων και εργαστηριακών μονάδων, γεγονός που ελλοχεύει σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία. 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Πρόεδρος                                     Ο Γραμματέας

Άννα Μαστοράκου                    Γεώργιος Σκρουμπής

Κοινοποίηση :

-Πρόεδρος ΕΟΠΥΥ

-ΠΙΣ, Ιατρικοί Σύλλογοι

-Μέλη μας