Δελτίο τύπου: Το πλαίσιο λειτουργίας του ΕΟΠΥΥ είναι αναξιοπρεπές για τους ιατρούς και τους ασφαλισμένους

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αρ. πρωτ.: 4535/11-5-2015

Προς Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ,

κ. Πρόεδρε,

Λάβαμε γνώση της υπ’αριθμόν πρωτ. οικ. 16822 08/05/2015 επιστολής σας σχετικά με την καταχώρηση των επισκέψεων των κλινικών ιατρών και οφείλουμε εκ του θεσμικού μας ρόλου να κάνουμε τις εξής επισημάνσεις:

  1. Ο σεβασμός της αξιοπρέπειας του ασφαλισμένου δεν επιτρέπει σε κανένα δημόσιο σύστημα υγείας του κόσμου να επιβάλλει τον υποχρεωτικό «συνωστισμό» των ασφαλισμένων τις πρώτες ημέρες του μήνα και να μην υπολογίζει την ταλαιπωρία τους και την αγωνία τους να προλάβουν να ενταχθούν στα πρώτα 200 ραντεβού.
  2. Είναι ανεπίτρεπτο από τον Οργανισμό να απαιτεί από τους συμβεβλημένους ιατρούς να λειτουργούν τις πρώτες ημέρες του μήνα, υπό το πιεστικό καθεστώς άσκησης ιατρικού έργου σε χρόνους επίσκεψης ελάχιστης διάρκειας, εκτός των όποιων κανόνων άσκησης ιατρικής.
  3. Το επιβαλλόμενο καθεστώς εισαγάγει ουσιαστική υποβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, καθώς λόγω του μικρού χρόνου ανά εξέταση, μετατρέπει την ιατρική επίσκεψη σε απλή διαδικασία συνταγογράφησης, κάτι που είναι αδιανόητο από κάθε άποψη. Επίσης δεν προβλέπει κάλυψη εκτάκτων περιστατικών κατά τη διάρκεια του μήνα.
  4. Η αδυναμία του Οργανισμού να διασυνδέσει σε πραγματικό χρόνο τα δύο ηλεκτρονικά συστήματα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης (esyntagografisi και edapy) δεν μπορεί να χρεωθεί στους συμβεβλημένους ιατρούς. Όλες οι επισκέψεις καταχωρούνται στο esyntagografisi και υποβάλλονται στον Οργανισμό με τις νόμιμες διαδικασίες υπογραφής του ιατρού και του ασφαλισμένου, μετά από ταυτοποίησή του ΑΜΚΑ και του ΑΜΑ και τον έλεγχο ασφαλιστικής ικανότητας.
  5. Ο πολύτιμος ιατρικός χρόνος συμπιέζεται από άχρηστες και ανούσιες γραφειοκρατικές διαδικασίες διπλοεγγραφής των ραντεβού και στα δύο συστήματα, που πολλές φορές δυσχεραίνεται περισσότερο από το ότι πολλοί ασθενείς δεν έχουν διαθέσιμο το ΑΜΚΑ και το ΑΜΑ τους κατά το κλείσιμο του τηλεφωνικού ραντεβού.
  6. Κατά τον έλεγχο καταγγελιών των ασφαλισμένων, είναι σαφές από την επιστολή σας, ότι ο Οργανισμός δεν προέβη στον απλό έλεγχο του esyntagografisi, από όπου θα μπορούσε να πιστοποιήσει σε πραγματικό χρόνο την αντικειμενική αλήθεια.
  7. Τέλος, θα πρέπει να τονιστεί η ύπαρξη αυξημένης ζήτησης στις ειδικότητες αιχμής (παθολογίας, παιδιατρικής, γυναικολογίας, γενικής ιατρικής, κλπ), στις οποίες το όριο των 200 επισκέψεων δεν μπορεί να καλύψει τις υφιστάμενες ανάγκες.  

κ. Πρόεδρε,

Οι κύριοι συνεργάτες του Οργανισμού είναι οι συμβεβλημένοι ιατροί. Κανένα σύστημα υγείας δεν μπόρεσε να λειτουργήσει ομαλά με υποβαθμισμένο ιατρό και απαξιωμένο ιατρικό έργο. Η προστασία από άσκοπες δαπάνες και η καταπολέμηση της αναποτελεσματικότητας του συστήματος δημόσιας υγείας πραγματοποιείται μόνο μέσα από την ικανοποίηση του λειτουργού υγείας και του χρηστών των υπηρεσιών υγείας, μέσα από σοβαρούς και αξιόπιστους ελεγκτικούς μηχανισμούς.

Η μόνιμα αντισυμβατική συμπεριφορά του ΕΟΠΥΥ προς τους ιατρούς, η μη απόδοση των ληξιπροθέσμων οφειλών που εκκρεμούν από το 2011, η μη απόδοση του 10% από το 2012, ο πενιχρός προϋπολογισμός για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, τα απανωτά «κουρέματα» (clawback/rebate), η στάση πληρωμών για μήνες, η σοβαρή έλλειψη ρευστότητας, η ανυπαρξία ελεγκτικών μηχανισμών, οι αδιανόητες περικοπές από τις ιδιωτικές ελεγκτικές εταιρείες λόγω αδυναμιών του ηλεκτρονικού συστήματος, κλπ συνιστούν ένα πολύ απαξιωτικό πλαίσιο λειτουργίας των ιατρών με το μεγαλύτερο Οργανισμό της χώρας.

Το επικοινωνιακό προνόμιο και η δεσπόζουσα μονοπωλιακή θέση που κατέχει ο ΕΟΠΥΥ δεν μπορούν να καλύψουν τις σοβαρές εγγενείς αδυναμίες ενός Οργανισμού που απέτυχε να εκτελέσει το έργο για το οποίο δημιουργήθηκε.

Η Πρόεδρος             Ο Αντιπρόεδρος            Ο Γραμματέας

 

Άννα Μαστοράκου  Γεώργιος Σκρουμπής    Γεώργιος Πατριαρχέας

Δελτίο τύπου – Πρόεδρος ΕΟΠΥΥ – Το πλαίσιο λειτουργίας του ΕΟΠΥΥ είναι αναξιοπρεπές για τους ιατρούς και τους ασφαλισμένους