Δελτίο τύπου: “Το μετέωρο βήμα της ίδρυσης του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.)”

ΔΕΛΤΙΟ   ΤΥΠΟΥ

Αρ. Πρωτ.: 525/14-1-2014

Προς

τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,

κ. Γεωργιάδη Άδωνι

Αριστοτέλους 17

104 33  ΑΘΗΝΑ

 

κ. Υπουργέ,

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών έλαβε γνώση του σχεδίου Νόμου «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.) και Λοιπές Διατάξεις», μία σοβαρή  μεταρρύθμιση που διατίθεται προς Δημόσια Διαβούλευση μόλις για λίγα 24ωρα !

Ο ΕΟΠΥΥ, η “μεγαλύτερη μεταρρύθμιση στη χώρα, μετά το ΕΣΥ” τελεί υπό κατάρρευση. Χρωστάει στους παρόχους πάνω από 4 μήνες, ληξιπρόθεσμες οφειλές εδώ και 3 χρόνια, το 10% των δαπανών εδώ και 2 χρόνια, επιβάλλει ιδιωτικό ελεγκτικό έργο πληρωτέο ακριβά από τους παρόχους, απαιτεί παράνομες και μη προβλεπόμενες στη σύμβαση επιστροφές χρήματος rebate και claw-back, διαγράφει χρέη του προς τα Νοσοκομεία, κλπ.

 Κατά αναλογία με την ίδρυση του ΕΟΠΥΥ, η σύσταση του Π.Ε.Δ.Υ. αποτελεί μία βιαστική μεταρρύθμιση χωρίς οικονομοτεχνική μελέτη, χωρίς εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, χωρίς εφαρμογή του υγειονομικού χάρτη και με ερωτηματικά για το όφελος στην εξυπηρέτηση των πολιτών. Το συνολικό σύστημα ΠΦΥ τελεί υπό συστηματική υποχρηματοδότηση και υπό ανεπαρκή οργάνωση και διασύνδεση. Το βασικό κριτήριο λειτουργίας, κατά το Υπουργείο Υγείας, φαίνεται πως είναι δυστυχώς οικονομικής φύσης.

 Τα κυριότερα σημεία του νομοσχεδίου, που δημιουργούν αντί να λύνουν προβλήματα και χρήζουν τροποποιήσεων ή διευκρινήσεων έχουν ως εξής:

 

  1. Απολύσεις 1040 ιατρών, συμβασιούχων έργου και ορισμένου χρόνου.
  2. Εξαναγκασμός σε «αυτο-απόλυση» πολλών γιατρών λόγω ασάφειας στην περιγραφή των όρων της νέας εργασιακής σύμβασης, του αντικειμένου εργασίας και των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτήν. Το προαπαιτούμενο του κλεισίματος του ιατρείου, πριν το ξεκαθάρισμα των όρων εργασίας, τίθεται εκβιαστικά και με στενό χρονικό ορίζοντα.
  3. Δεν αναφέρεται στο νομοσχέδιο τι θα γίνει με τους ιατρούς που δεν θα αποδεχτούν το νέο καθεστώς κινητικότητας / διαθεσιμότητας / κρίσης και εάν θα έχουν το δικαίωμα σύμβασης με τον ΕΟΠΥΥ με ισότιμους όρους με τους λοιπούς συμβεβλημένους ιδιώτες ιατρούς του ΕΟΠΥΥ.
  4. Δεν περιγράφεται ποια θα είναι η διαδικασία πρόσβασης των ασφαλισμένων στους λοιπούς ειδικευμένους ιατρούς της ΠΦΥ, εκτός των οριζόμενων ως οικογενειακούς ιατρούς.
  5. Δεν ξεκαθαρίζεται από ποιους θα ασκείται ελεγκτικό έργο.
  6. Αναφέρεται η δυνατότητα 24ωρης λειτουργίας των δομών ΠΦΥ. Δεν αποσαφηνίζεται εάν θα εφαρμοσθεί σε όλες τις δομές του νέου φορέα ΠΦΥ, καθεστώς εφημερίας ή εάν η 24ωρη λειτουργία θα βασισθεί σε κυλιόμενο ωράριο εργασίας. Δεν αναφέρεται εάν θα ενοποιηθεί ο τρόπος λειτουργίας και μισθοδοσίας των Κέντρων Υγείας και των πολυϊατρείων.
  7. Δεν υπάρχει πρόβλεψη για το καθεστώς λειτουργικής διασύνδεσης του σχεδιαζόμενου νέου φορέα ΠΦΥ με τους ιδιώτες ιατρούς, που εδώ και χρόνια παρέχουν υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στους ασφαλισμένους.
  8. Η παραπομπή σε νοσοκομείο ενός έκτακτου ή χρόνιου περιστατικού θα γίνεται αποκλειστικά από γιατρό του δημόσιου Π.Ε.Δ.Υ. / ΕΚΑΒ ή και από το  συμβεβλημένο / πιστοποιημένο γιατρό του ιδιωτικού τομέα, που έχει την από ετών ευθύνη παρακολούθησης του ασθενούς;
  9. Δεν διευκρινίζεται ποιος είναι ο προβλεπόμενος προϋπολογισμός λειτουργίας του Π.Ε.Δ.Υ. και πως θα εξασφαλίζεται η επαρκής χρηματοδότησή του.
  10. Πώς θα διοργανωθεί η λειτουργία των διαφόρων επιτροπών και του ΚΕΠΑ;

 

Είναι αντιληπτό ότι είναι αμέτρητα τα ερωτηματικά για τη λειτουργία του νέου συστήματος, που χρήζουν διευκρινήσεων και διαβούλευσης, προκειμένου να υπάρξει ασφαλής λειτουργία αυτού. Η από ετών υποβαθμισμένη παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, απαιτεί οργανωμένη προσέγγιση για την αναδιοργάνωσή της, χωρίς αιφνιδιασμούς και μονόπλευρες προσεγγίσεις.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Πρόεδρος                           Ο Γραμματέας

Άννα Μαστοράκου                 Γεώργιος Σκρουμπής

Κοινοποίηση:

ΠΙΣ

Ιατρικοί Σύλλογοι