Δελτίο τύπου σχετικά με τις εκλογές του ΙΣΠ

Αριθ. Πρωτ.: 3675

Πάτρα: 9/4/2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σε απάντηση δηλώσεων και δημοσιευμάτων σχετικών με τις εκλογές για το ΔΣ του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών, και προς αποκατάσταση της αλήθειας θα θέλαμε να διευκρινίσουμε τα εξής:

– Η σύνθεση της εφορευτικής επιτροπής διενέργειας εκλογών ιατρικών συλλόγων
καθορίζεται σαφώς από την κείμενη νομοθεσία και σε αυτήν συμμετέχουν
υποχρεωτικά, εκ του αξιώματος τους, ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας του
Διοικητικού Συμβουλίου, διαδικασία που έχει τηρηθεί απαρέγκλιτα στις εκλογές
όλων των Ιατρικών Συλλόγων της χώρας όπως και του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών.

– Η απόφαση της εφορευτικής επιτροπής διενέργειας εκλογών του Ιατρικού
Συλλόγου Πατρών, για τον καθορισμό των εγκύρων ψηφοδελτίων, ήταν ομόφωνη, παρόντων όλων των εκπροσώπων των παρατάξεων, ελήφθη πριν την έναρξη της καταμέτρησης και προφανώς δεν καθορίσθηκε με βάση τα αποτελέσματα των εκλογών. Να σημειωθεί ότι στην εφορευτική επιτροπή, εκτός της υποχρεωτικής συμμετοχής της Προέδρου και του Γραμματέα, συμμετείχαν εκπρόσωποι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και εκπρόσωποι παρατάξεων. Επίσης κατά τη διαδικασία της καταμέτρησης κανένας από τους εκπροσώπους των συμμετεχουσών στις εκλογές παρατάξεων, δεν έθεσε θέμα αντίρρησης για την ομόφωνη απόφαση της εφορευτικής επιτροπής περί του καθορισμού των εγκύρων ψηφοδελτίων.

– Η απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου είναι σεβαστή και εκτελεστέα.
Παρόλα αυτά θα πρέπει να τονισθεί το πρωτότυπο αυτής, καθώς για πρώτη φορά σε πανελλήνιο επίπεδο – εφαρμόζεται σε εκλογές ιατρικών συλλόγων, νομοθεσία
βουλευτικών εκλογών και μάλιστα αποκλειστικά για μία και μοναδική παράταξη.

– Η ανασυγκρότηση του Προεδρείου του Διοικητικού Συμβουλίου είναι
διαπαραταξιακή , αναλογική με το εκλογικό αποτέλεσμα και πραγματοποιήθηκε με συμμετοχή και στήριξη της απόλυτης πλειοψηφίας των συμβούλων (8/13), τηρουμένων όλων των νόμιμων διαδικασιών.

– Θεωρούμε περιττή την όποια περαιτέρω ενασχόληση με το θέμα καθώς ο
ιατρικός κόσμος έχει να αντιμετωπίσει πολλά και δύσκολα καθημερινά
προβλήματα. Η ενότητα και η συλλογική δράση είναι απαραίτητη για την
υπεράσπιση θεμάτων που άπτονται της δημόσιας υγείας.

 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών

 

Η    Πρόεδρος               Ο  Αντιπρόεδρος               Ο   Γραμματέας

 

Άννα    Μαστοράκου     Γεώργιος    Σκρουμπής       Γεώργιος  Πατριαρχέας

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ σχετικά με τις εκλογές του ΙΣΠ