Δελτίο τύπου: Σχέδιο επί “χάρτου” η αναδιάρθρωση της δημόσιας υγείας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αρ. Πρωτ.: 4320/13-4-2016

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών ανέλυσε διεξοδικά όλες τις παραμέτρους του σχεδίου αναδιάρθρωσης, που προτείνεται από την 6η Υγειονομική Περιφέρεια, και κρίνει ότι πρόκειται για ένα φιλόδοξο σχέδιο εγκαθίδρυσης ενός κρατικού μονοπωλίου στην ΠΦΥ, με την ανάπτυξη ιατρείων γειτονιάς και προσφορά υπηρεσιών υγείας εντός της κοινότητας, μέσα σε ένα περιοριστικό οικονομικό περιβάλλον σε σχέση με τον αριθμό προσλήψεων, τα δημοσιονομικά μεγέθη, το πακέτο υπηρεσιών υγείας, τους χρόνους εξυπηρέτησης των ασθενών και την πενιχρή ανανέωση του συστήματος από νέους ιατρούς, καθώς δεν προβλέπεται δελεαστική επαγγελματική προοπτική για αυτούς.

Η πρόβλεψη για τον, από ετών λειτουργούντα, ιδιωτικό τομέα της ΠΦΥ είναι δυσμενής, καθώς οι συμβάσεις του ΕΟΠΥΥ θα έχουν ημερομηνία λήξεως, θα είναι προσωρινές και απλά συμπληρωματικές του κρατικού συστήματος. Επιθυμία της 6η ΥΠΕ είναι οι συμβάσεις να συνάπτονται με την ίδια και όχι με τον ΕΟΠΥΥ, ώστε προφανώς να διαχειριστεί τις ελλείψεις της ΠΦΥ και των Νοσοκομείων σε επίπεδο περιφέρειας.

Δεν προκύπτει από το σχέδιο, σαφής διαχωρισμός ΠΦΥ και νοσοκομειακής περίθαλψης με ασθενείς και ιατρούς να εναλλάσσονται στα δύο συστήματα, γεγονός που πιθανά θα προκαλέσει σημαντικά κενά στο ειδικό πεδίο εξειδίκευσης του ιατρικού προσωπικού και περαιτέρω φόρτιση των νοσοκομείων με περιστατικά ΠΦΥ, παρά την υποστελέχωση και υποχρηματοδότησή τους.

Για τη στελέχωση των ιατρείων της γειτονιάς, προβλέπεται η προκήρυξη ελλιπούς αριθμού επικουρικού προσωπικού 3ετούς θητείας (13 οικογενειακοί ιατροί, 32 παραϊατρικό προσωπικό) μέσα στο 2016, που δεν μπορεί να δικαιολογήσει την αντίστοιχη κατάργηση συμβάσεων ΕΟΠΥΥ.

Για να καταστεί εφικτή η ολοήμερη λειτουργία των αστικών ιατρείων της γειτονιάς και η 24ωρη εφημερία της κεντρικής μονάδας του ΠΕΔΥ και των κέντρων υγείας με το υφιστάμενο προσωπικό, προβλέπεται λειτουργική ενοποίηση με καθεστώς εναλλακτικής εφημέρευσης κέντρων υγείας σε ορισμένες ορεινές αγροτικές περιοχές με τροποποίηση του πληθυσμού ευθύνης τους, γεγονός που έχει δημιουργήσει έντονες αντιδράσεις από την τοπική αυτοδιοίκηση και από τη διοίκηση των κέντρων υγείας.

Τέλος, σε ότι αφορά τις προτεινόμενες αλλαγές στα οργανογράμματα των δύο τριτοβάθμιων Νοσοκομείων της Πάτρας, καθώς και των περιφερειακών Νοσοκομείων του Ν Αχαίας, υπάρχει μία ευδιάκριτη τάση αλλοίωσης του χαρακτήρα τους ή του προβλεπόμενου αριθμού κλινών τους.

Το σχέδιο χαρακτηρίζεται από πολλά κενά στο προτεινόμενο πλαίσιο λειτουργίας και δεν προκύπτει λύση, στον άμεσο ορίζοντα, στα φλέγοντα ζητήματα υποστελέχωσης, εφημέρευσης, λειτουργίας χειρουργικών αιθουσών και ανάπτυξης κλινικών των δύο νοσηλευτικών πυλώνων της περιοχής που καλούνται να καλύψουν τα κενά της Νοτιοδυτικής Ελλάδας, αφήνοντας μία πικρή γεύση σε κλάδους και φορείς που συμμετείχαν στη διαβούλευση.

Το σχέδιο δεν κρίνεται υλοποιήσιμο στην παρούσα του μορφή, αφού πρέπει να προηγηθεί μία αντικειμενική καταγραφή των αναγκών του πληθυσμού σε επισκέψεις, υπηρεσίες διάγνωσης / θεραπείας και νοσοκομειακής περίθαλψης. Επίσης στο σχεδιασμό, απαραίτητη κρίνεται η κοστολόγησή του σε υποδομές και διοικητικό προσωπικό.

Ευελπιστούμε ότι οι κατατεθειμένες παρατηρήσεις όλων των φορέων, συνδικαλιστικών και θεσμικών οργάνων, θα ληφθούν σοβαρά υπ’ όψιν, σε επίπεδο κεντρικού σχεδιασμού, προς όφελος της μεταρρύθμισης στη δημόσια υγεία και του επιπέδου των υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες.

Μετά τιμής,

Για το Διοικητικό Συμβούλιο,

Η Πρόεδρος             Ο Αντιπρόεδρος           Ο Γραμματέας

 

Άννα Μαστοράκου      Γεώργιος Σκρουμπής      Γεώργιος Πατριαρχέας

Δελτίο τύπου – Σχέδιο επί ‘χάρτου’ η αναδιάρθρωση της δημόσιας υγείας