Δελτίο τύπου – Συνεδρίαση Δ.Σ. του Ι.Σ.Πατρών παρουσία του Διοικητή της 6ης ΥΠΕ, Κου Κατσίβελα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αρ. Πρωτ.: 7572/18-9-2013

DS + Dioik 6 YPEΜετά από πρόσκληση της Προέδρου, ο Διοικητής της 6ης ΥΠΕ, κ. Κατσίβελας Παν/της, παρέστη στη χθεσινή τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών, με σκοπό την παρουσίαση της διαδικασίας αναδιάρθρωσης των Νοσοκομειακών μονάδων της περιοχής μας.

Ακολούθησε αναλυτική ενημέρωση και προκαταρκτική συζήτηση επί των στοιχείων που επεξεργάζεται η 6η Υγειονομική Περιφέρεια. Οι προτάσεις αναδιοργάνωσης θα προκύψουν μετά από αξιολόγηση από την 6η ΥΠΕ των δεικτών παραγωγικότητας των Νοσοκομείων σε σχέση με το κόστος λειτουργίας τους, την έκθεση αξιολόγησης των διοικητών των νοσηλευτικών ιδρυμάτων αλλά και την κάλυψη των υγειονομικών αναγκών της περιοχής, συνυπολογίζοντας και την εξυπηρέτηση του πληθυσμού όμορων νομών. Μετά από διαβούλευση θα σχηματοποιηθούν οι προτάσεις, τις οποίες τελικά θα κατατεθούν στο γραφείο του Υπουργού Υγείας εντός του προσχεδιασμένου χρονοδιαγράμματος.

  • Υπήρξε δέσμευση εκ μέρους του Διοικητή ότι καμία θέση εργασίας δεν πρόκειται να χαθεί και ότι υπάρχει πληθώρα κενών θέσεων στους οργανισμούς των Νοσοκομείων της περιοχής, γεγονός που θα διευκολύνει την όποια διαδικασία «κινητικότητας» από δομές του Υπουργείου Υγείας, αλλά και από την «κινητικότητα» υπολοίπων υπηρεσιών του δημόσιου τομέα.

  • Προβλέπονται μικρής κλίμακας αλλαγές προς την κατεύθυνση της καλύτερης εξυπηρέτησης των υγειονομικών αναγκών, με αναδιοργάνωση της πολυδιάσπασης των Νοσηλευτικών ιδρυμάτων στην περιοχή και με στόχο τη δημιουργία και ενίσχυση δύο κύριων νοσηλευτικών συγκροτημάτων (Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών και Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Αγ. Ανδρέας») καθώς και την ενίσχυση του Καραμανδανείου Παιδιατρικού Νοσοκομείου.

  • Οι όποιες ελλείψεις ή λάθη στους υφιστάμενους οργανισμούς των Νοσοκομείων έχουν επισημανθεί και η τροποποίησή τους έχει ήδη εγκριθεί από το ΚΕΣΥΠΕ, αναμένοντας και τη νομοθετική επιβεβαίωσή τους.

  • Επανεκκινείται η διαδικασία διορισμών μόνιμων ιατρών των οποίων οι κρίσεις έχουν ολοκληρωθεί από 2ετίας τουλάχιστον (200 εντός του 2013 και των υπολοίπων περίπου 400 εντός του 2014, για το σύνολο της επικράτειας).

Σύντομα θα ακολουθήσει η παρουσίαση από την 6η ΥΠΕ των στοιχείων της αξιολόγησης των Νοσηλευτικών μονάδων και θα υπάρξει διεξοδικός διάλογος, ώστε η τελική πρόταση να προκύψει μετά τη διαβούλευση με τους θεσμικούς και συνδικαλιστικούς εκπροσώπους των ιατρών και της τοπικής κοινωνίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες για αυτή τη βαρυσήμαντη θεσμική συνάντηση που διενεργείται για πρώτη φορά στο χώρο του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών και δεσμεύεται να συμμετάσχει ενεργά στη διαδικασία, θέτοντας τις απαραίτητες δικλείδες ασφαλείας με τελικό σκοπό την ορθολογική αναδιάρθρωση, βελτίωση και ανάπτυξη των υγειονομικών δομών της περιοχής ευθύνης του.

  Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 H ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΝΑ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΥ                       ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΡΟΥΜΠΗΣ

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

ΠΙΣ, ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

ΜΕΛΗ ΜΑΣ

6Η ΥΠΕ

DS + Dioik 6 YPE 2η