Δελτίο τύπου – Σε τροχιά επίσχεσης με τον ΕΟΠΥΥ όλη η εργαστηριακή Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας της περιοχής

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αρ. Πρωτ.: 3854/31-3-2014

Με πρωτοβουλία του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή το μεσημέρι στα γραφεία του Συλλόγου, η δεύτερη συνεδρίαση όλων των φορέων του ευρύτερου εργαστηριακού τομέα με συμμετοχή εκπροσώπων του Συνδέσμου Ιδιωτικών Εργαστηριακών Ιατρών Δυτικής Ελλάδος και των διαγνωστικών κέντρων και μονάδων της πόλης.

 Μετά από διεξοδική ανάλυση της ακραίας υποχρηματοδότησης που επιβάλλεται από τον ΕΟΠΥΥ στον εργαστηριακό κλάδο, επισημάνθηκαν και αποφασίστηκαν τα ακόλουθα:

1. Είναι ασυμβίβαστοι με την επιβίωση του κλάδου οι όροι συνεργασίας που έχουν επιβληθεί από τον ΕΟΠΥΥ, μονομερώς, αναδρομικά, παράνομα και χωρίς να προβλέπεται από την αντίστοιχη σύμβαση.

2. Οι επιβληθείσες εκπτώσεις από το κρατικό τιμολόγιο, τα αναδρομικά κουρέματα, η παράνομη επιβολή επιστροφών χρήματος, η πολυετής  στάση πληρωμών των ληξιπρόθεσμων οφειλών και η πολύμηνη στάση πληρωμών των τρεχουσών οφειλών του ΕΟΠΥΥ έχουν επιβάλει συνθήκες οικονομικής ασφυξίας σε όλο τον εργαστηριακό τομέα. Η άρνηση εκ μέρους του Οργανισμού, πληρωμής του τελευταίου τετράμηνου του 2013 αποτελεί πράξη καταλήστευσης και παραβίασης των όρων της σύμβασης.

3. Οι εργαστηριακές μονάδες έχουν στηρίξει την χρηματοδότηση των υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας με ίδια κεφάλαια,  έχουν υπηρετήσει την ποιότητα και έχουν φροντίσει για την άμεση εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων.

Είναι σαφές σε όλους από τη διαφαινόμενη πολιτική του ΕΟΠΥΥ, ότι

  • δεν εκτιμάται το γεγονός ότι το Πρωτοβάθμιο σύστημα θα είχε καταρρεύσει εάν δεν υπήρξε αυτή η «πιστωτική χορηγία»,
  • δε στηρίζεται  η προσπάθεια προσφοράς ποιοτικής υγείας από τους παρόχους.
  • υπάρχει μόνιμα η εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης από τον Οργανισμό ισοπεδώνοντας κάθε έννοια νόμιμων δικαιωμάτων των παρόχων.

4. Ο προϋπολογισμός του ΕΟΠΥΥ για το 2014 είναι απαράδεκτα χαμηλός, θα εξαντληθεί πιθανότατα εντός του επόμενου μηνός και δεν καλύπτει τις αντίστοιχες ανάγκες των ασφαλισμένων. Καμία πρόβλεψη αύξησης του προϋπολογισμού δεν έγινε από τον ΕΟΠΥΥ κατά τη διάρκεια της απεργίας και του κλεισίματος των δημόσιων δομών του Οργανισμού. Η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ απαιτεί εξυπηρέτηση αλλά αρνείται να πληρώσει τον λογαριασμό.

5. Οι συμβάσεις λήγουν και η προτεινόμενη νέα σύμβαση εμπεριέχει όρους επιστράτευσης υπηρεσιών και δήμευσης των προσωπικών περιουσιών των παρόχων. 

Ομόφωνα αποφασίστηκε η πρόθεση επίσχεσης όλων των εργαστηριακών φορέων της πόλης με τον ΕΟΠΥΥ εάν δεν διασφαλιστούν εχέγγυα της ομαλής και άρτιας λειτουργίας των ιδιωτικών εργαστηριακών μονάδων:

 1. Αύξηση του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ συμβατού με τις αντίστοιχες ανάγκες του πληθυσμού βάσει διεθνών δεδομένων.
 2. Κλειστός προϋπολογισμός ανά περιφέρεια σύμφωνα με πληθυσμιακά κριτήρια και με τα νοσολογικά κριτήρια του υγειονομικού χάρτη.
 3. Εφαρμογή διαγνωστικών πρωτοκόλλων και προκαταρκτικού κλινικού ιατρικού ελέγχου μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.
 4. Έκδοση παραπεμπτικού μόνο σε περίπτωση που είναι εντός προϋπολογισμού ΕΟΠΥΥ. Όλες οι εκτελεσθείσες εξετάσεις και πράξεις πρέπει να φέρουν εχέγγυο πληρωμής.
 5. Σχέδιο αξιοπρεπούς και ισοβαρούς σύμβασης με καταγεγραμμένες τις υποχρεώσεις εκ μέρους του ΕΟΠΥΥ.

Εφιστούμε την προσοχή ότι οι εργαστηριακές υπηρεσίες υγείας ακολουθούν πρωτόκολλα ποιότητας που έχουν ανελαστικό κόστος, γεγονός που δεν επιτρέπει την περαιτέρω συμπίεση του κόστους. Ο ΕΟΠΥΥ επιβάλλει δυσχερείς οικονομικούς όρους αδιαφορώντας παντελώς για την αναγκαιότητα τήρησης του επιστημονικού κανόνα ( συντήρηση μηχανημάτων, ποιοτικός έλεγχος, κλπ) και βάλει ευθέως κατά της διατήρησης της ποιότητας.

 Τα παραπεμπτικά –  “ακάλυπτες επιταγές” του ΕΟΠΥΥ δεν είναι σε θέση να καλύπτουν τις πραγματικές ανάγκες των ασφαλισμένων.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο


Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Άννα Μαστοράκου                                         Γεώργιος Σκρουμπής

Κοινοποίηση:

 1. Υπουργός Υγείας
 2. Υφυπουργός Υγείας
 3. Πρόεδρος ΕΟΠΥΥ
 4. ΠΙΣ, ΙΣ, ΠΕΔ (Πανελλήνια Επιτροπή Διαπραγμάτευσης)
 5. ΠΟΣΙΠΥ, ΠΟΣΚΕ, ΠΑΣΙΔΙΚ