Δελτίο τύπου: Πλήρης ενημέρωση πολιτών για το ιατρικό δυναμικό της πόλης από την ιστοσελίδα του ΙΣΠ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αρ. πρωτ.: 12292/17-11-2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών ενημερώνει  ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν.4025/2011(ΦΕΚ 228 τ.Α΄) όπως ισχύει, οι κατά τόπους Ιατρικοί Σύλλογοι είναι αρμόδιοι για την αδειοδότηση, εποπτεία & έλεγχο των Φορέων ΠΦΥ (ιατρείων – ιατρικών εργαστηρίων – πολυϊατρείων).

Στα πλαίσια διαύγειας και διαφάνειας, ο Σύλλογός μας ανήρτησε στην επίσημη ιστοσελίδα του (www.ispatras.gr) κατάλογο όλων των ιατρών της πόλης καθώς και όλων των ιδιωτικών φορέων ΠΦΥ που έχουν αδειοδοτηθεί με σκοπό την ενημέρωση των πολιτών-χρηστών των ιδιωτικών δομών με σκοπό τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας. Οποιαδήποτε εκτροπή από το συγκεκριμένο πλαίσιο λειτουργίας, αποτελεί κατάφωρη παραβίαση της ισχύουσας νομοθεσίας.

Καλούμε τους πολίτες να απευθύνονται αποκλειστικά στους νόμιμους ιδιωτικούς φορείς που πληρούν τις ισχύουσες προδιαγραφές, έχουν ελεγχθεί από την αρμόδια επιτροπή και έχουν λάβει την εκ του νόμου άδεια λειτουργίας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Πρόεδρος                                              Ο Γραμματέας

Άννα Μαστοράκου                            Γεώργιος Πατριαρχέας

Δελτίο τύπου Πλήρης ενημέρωση πολιτών για το ιατρικό δυναμικό της πόλης από την ιστοσελίδα του ΙΣΠ