Δελτίο τύπου: Ο Ι.Σ. Πατρών καλύπτει την επίσχεση των ιατρών του ΕΟΠΥΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αρ. Πρωτ.: 7440/3-8-2015

Ο Ιατρικός Σύλλογος Πατρών στηρίζει και καλύπτει την επίσχεση εργασίας των ιατρών συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ όπως έχει κηρυχθεί από την ΕΝΙ-ΕΟΠΥΥ και απαιτεί βιώσιμες λύσεις όσον αφορά το μέλλον της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της χώρας.

Καλεί τον ΕΟΠΥΥ να τηρεί τα χρονοδιαγράμματα πληρωμών όπως ορίζουν οι συμβατικές νόμιμες υποχρεώσεις του και να αναμορφώσει το πλαίσιο λειτουργίας του με σεβασμό στους ιατρούς και στους ασφαλισμένους.

 Η Πρόεδρος                   Ο Αντιπρόεδρος                Ο Γραμματέας

Άννα Μαστοράκου      Γεώργιος Σκρουμπής      Γεώργιος Πατριαρχέας 

Δελτίο τύπου – Ο ΙΣΠ καλύπτει την επίσχεση των ιατρών του ΕΟΠΥY.pdf