Δελτίο Τύπου: Ο Ιατρικός Σύλλογος Πατρών προσέφυγε στο Συμβούλιο Επικρατείας κατά του ασφαλιστικού νομοσχεδίου

ΔΕΛΤΙΟ    ΤΥΠΟΥ

Αρ. Πρωτ.: 2464/2-3-2017

 

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσέφυγε στις 28/02/2017 ο Ιατρικός Σύλλογος Πατρών κατά του νέου ασφαλιστικού νόμου, εκπροσωπώντας ως ΝΠΔΔ το σύνολο των ιατρών μελών του, καθώς η εφαρμογή του παραβιάζει σωρεία διατάξεων και αρχών τόσο του Ελληνικού Συντάγματος όσο και της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Παρατέθηκαν εμπεριστατωμένοι νομικοί λόγοι ακυρώσεως των εφαρμοστικών διατάξεων του Ν4387 / 2016:

  1. Έλλειψη νομοθετικής εξουσιοδότησης, άλλως υπέρβαση νομοθετικής εξουσιοδότησης.
  2. Έλλειψη ειδικής, εμπεριστατωμένης και επιστημονικά τεκμηριωμένης μελέτης.
  3. Παράβαση της επαγγελματικής ελευθερίας ως ειδικότερης όψης της οικονομικής ελευθερίας (άρθρο 5 παρ. 1 του Συντάγματος).
  4. Παράβαση της αρχής του κράτους δικαίου και της αρχής της αναλογικότητας.
  5. Παράβαση της αρχής της ισότητας (άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγματος) και της αρχής της ισότητας ενώπιον των δημοσίων βαρών (άρθρο 4 παρ. 5 του Συντάγματος).
  6. Παράβαση του δικαιώματος κοινωνικής ασφάλισης (άρθρο 22 παρ. 5 του Συντάγματος) ανταποδοτικότητα – αναλογικότητα.
  7. Παράβαση του δικαιώματος προστασίας της υγείας (άρθρα 21 παρ. 3 και 5 παρ. 5 Συντ.).
  8. Παραβίαση του ελαχίστου αξιοπρεπούς διαβίωσης (άρθρο 2 παρ. 1 του Συντάγματος).
  9. Παράβαση του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ (Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου).

Κατατίθεται σήμερα υπογεγραμμένη εξώδικη διαμαρτυρία εκ μέρους τους ΙΣΠατρών ως ΝΠΔΔ και εκατοντάδων ιατρών μελών του, με ρητή δήλωση επιφύλαξης κατά των σημειωμάτων ΕΦΚΑ.

Επίσης αναμένονται εκατοντάδες ατομικές προσφυγές ιατρών στα Διοικητικά Πρωτοδικεία κατά της εφαρμογής του καταστροφικού νόμου με τις πρωτοφανείς σε ύψος, ασφαλιστικές εισφορές που, σε συνδυασμό με τις φορολογικές επιβαρύνσεις, δημεύει το εισόδημα των ελευθεροεπαγγελματιών ιατρών και εξαφανίζει το βιοποριστικό του χαρακτήρα.

Το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο καταποντίζει την ιδιωτική ΠΦΥ, το δίκτυο των συμβεβλημένων ιατρών του ΕΟΠΥΥ, στερεί το μέλλον από τους νέους ιατρούς και απαξιώνει την προσφορά των ιατρών του ΕΣΥ και του ΠΕΔΥ. Στο τέλος θα καταλήξουν όλοι με συντάξεις πείνας, ενώ δίνουν καθημερινό αγώνα να προσφέρουν αξιόπιστες υπηρεσίες υγείας υπό αντίξοες συνθήκες και να κρατήσουν όρθιο το δημόσιο σύστημα υγείας στη χώρα μας.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η    Πρόεδρος             Ο    Αντιπρόεδρος                 Ο    Γραμματέας

Άννα   Μαστοράκου        Γεώργιος   Σκρουμπής        Γεώργιος   Πατριαρχέας

Δελτίο Τύπου-Ο Ιατρικός Σύλλογος Πατρών προσέφυγε στο Συμβούλιο Επικρατείας κατά του ασφαλιστικού νομοσχεδίου σε pdf.