Δελτίο τύπου: Ο Ιατρικός Σύλλογος Πατρών στηρίζει την επίσχεση των ιατρών του ΕΟΠΥΥ και απαιτεί την άμεση απόδοση των ληξιπρόθεσμων οφειλών στους ιατρούς

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αρ. Πρωτ.: 8500/1-8-2016

Ο Ιατρικός Σύλλογος Πατρών, στηρίζει την επίσχεση των ιατρών του ΕΟΠΥΥ, εκφράζοντας θεσμικά, τη δίκαιη αγανάκτηση των μελών του για τη μεγαλύτερη στάση πληρωμών που έχει καταγραφεί ποτέ στα χρονικά, από την έναρξη λειτουργίας του Οργανισμού το 2012.

Οι ιατροί του ιδιωτικού τομέα βρίσκονται υπό καθεστώς ομηρίας, σε ένα πλαίσιο καθημερινής στοχευμένης απαξίωσης της λειτουργίας των ιατρείων τους.

Από την κατανομή των 300 εκατ που δόθηκαν στον ΕΟΠΥΥ έναντι ληξιπρόθεσμων οφειλών, χορηγούνται 270 εκατ για κάλυψη φαρμακευτικής δαπάνης ενώ το πενιχρότατο ποσό των 29 εκατ ευρώ προορίζεται για ιατρούς και λοιπούς παρόχους της ΠΦΥ (στοιχεία 4ης / 5ης τροποποίησης προϋπολογισμού ΕΟΠΥΥ), εντείνοντας βάναυσα την οικονομική αδυναμία τους

Εάν η πολιτική ηγεσία και η διοίκηση του Οργανισμού ενδιαφέρεται πραγματικά για την κάλυψη και την παροχή υπηρεσιών προς τους ασφαλισμένους, πρέπει να προβεί σε επίσπευση του χρονοδιαγράμματος πληρωμών των τρεχουσών και ληξιπρόθεσμων οφειλών, που να ικανοποιεί την εύρυθμη λειτουργία των υπαρχόντων ιδιωτικών «ιατρείων της γειτονιάς», τα οποία συμμετέχουν στο δημόσιο υγειονομικό χάρτη της χώρας.

Η Πρόεδρος            Ο Αντιπρόεδρος            Ο Γραμματέας

 

 Άννα Μαστοράκου   Γεώργιος Σκρουμπής     Γεώργιος Πατριαρχέας

Δελτίο τύπου Ο ΙΣΠ στηρίζει την επίσχεση των ιατρών του ΕΟΠΥΥ και απαιτεί την άμεση απόδοση των ληξιπρόθεσμων οφειλών στους ιατρούς

4η τροποποίηση ΠΥ ΕΟΠΥΥ – 7ΑΠΛΟΞ7Μ-ΒΨΞ

5η τροποποίηση ΠΥ ΕΟΠΥΥ – Ψ43ΝΟΞ7Μ-Φ4Π