Δελτίο τύπου: Οι απόψεις των ιατρών του ΙΣΠατρών για το ασφαλιστικό

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αρ. Πρωτ.: 1569/3-2-2016

Σε γραπτή απάντηση ερωτηματολογίου σχετικά με το ασφαλιστικό προς τα μέλη του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών, σε συγκεκριμένα ερωτήματα λάβαμε τις κάτωθι απαντήσεις, ποσοστιαία επί των ερωτηθέντων:

98,2% δηλώνουν ότι αδυνατούν να καταβάλουν τις προβλεπόμενες από το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο, ασφαλιστικές και φορολογικές εισφορές.

97,3% θεωρούν ότι δε θα πάρουν σύνταξη με ανταποδοτικούς όρους

24,4% δηλώνουν πρόθεση μετανάστευσης στο εξωτερικό στο άμεσο χρονικό διάστημα

77,1% δηλώνουν ότι θα απεργήσουν στις 04/02/2016

H Πρόεδρος                   Ο Γραμματέας

Άννα Μαστοράκου        Γεώργιος Πατριαρχέας

Δελτίο τύπου – Οι απόψεις των ιατρών του ΙΣΠατρών για το ασφαλιστικό