Δελτίο τύπου: “Με πλαφόν και άνευ ελέγχου η προβληματική εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ”

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αρ. Πρωτ.: 2380/21-2-2014

Θέμα:  «Με πλαφόν και άνευ ελέγχου η προβληματική εξυπηρέτηση  των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ»

Προς τον Πρόεδρο  του ΕΟΠΥΥ

κ. Πρόεδρε,

 Κρίνεται ως πρωτοφανής η απόφαση για κατάργηση του ελεγκτικού μηχανισμού του ΕΟΠΥΥ, με την οριστική απόλυση των ελεγκτών ιατρών του Οργανισμού, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την έγκριση γυαλιών, φυσιοθεραπειών, λογοθεραπειών, ειδικών θεραπειών, αδειών, αναλώσιμων και ορθοπεδικών ειδών, ακριβών εργαστηριακών εξετάσεων, φαρμάκων υψηλού κόστους και νοσηλειών ιδιωτικών κλινικών και νοσοκομείων. Μετά από αυτή την απόφαση τίθενται τα κάτωθι ερωτήματα:

  • Mε ποιο τρόπο θα εξυπηρετούνται οι ασφαλισμένοι κατά την περίοδο της διαθεσιμότητας, όσον αφορά τον έλεγχο για την έγκριση δαπανών και αποζημίωσης;
  • Με ποια εξασφάλιση θα εξυπηρετούν οι ιατροί τους ασφαλισμένους, αφού κατά την πάγια τακτική του ΕΟΠΥΥ, υπάρχει η πιθανότητα μη έγκρισης λόγω «υπέρβασης» δαπανών. Πως διασφαλίζεται ότι δεν θα επιβληθούν αναδρομικά «κουρέματα» παροχών προς τους ιατρούς και τους ασφαλισμένους;
  • Μετά από την κατάργηση του δημόσιου ελεγκτικού μηχανισμού, τι έπεται; Μήπως θα επιβληθεί στον ασφαλισμένο να πληρώνει για τον έλεγχο των υπηρεσιών υγείας, κατά τον ίδιο τρόπο που ο ΕΟΠΥΥ επιβάλλει εκβιαστικά στους ιατρούς να καταβάλουν το αστρονομικό ποσό των 18 εκατομμυρίων για τις ιδιωτικές ελεγκτικές εταιρείες ;

Σε σχέση με το «πλαφόν» συνταγογράφησης φαρμάκων, μετά τις πολλές εξαιρέσεις κατηγοριών ιατρών από αυτό, θεωρούμε άδικη την πλήρη εφαρμογή του μόνο για τους πιστοποιημένους ιατρούς. Υπενθυμίζουμε ότι:

  • η επιβίωση του πιστοποιημένου ελευθεροεπαγγελματία γιατρού προέρχεται αποκλειστικά από ιδιωτικές πληρωμές για τις υπηρεσίες υγείας που παρέχει, αναπόσπαστο μέρος των οποίων είναι και η συνταγογράφηση.
  • η στοχοποίηση των πιστοποιημένων ιατρών δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα στην εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων, ειδικά τώρα που είναι κλειστές οι δομές του ΕΟΠΥΥ, καθώς σε πολλές περιοχές της χώρας υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις σε ιατρούς συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ.  Συγκεκριμένα για την περιοχή του Νομού Αχαίας, δεν υπάρχουν συμβεβλημένοι ιατροί ενδοκρινολόγοι, γαστρεντερολόγοι, νευρολόγοι, ψυχίατροι ενώ είναι ελάχιστοι οι παιδίατροι και οι ρευματολόγοι.
  • Σε ερωτηματολόγιο που στάλθηκε στους ιατρούς – μέλη μας σχετικά με το «πλαφόν» συνταγογράφησης, προκύπτει ότι σε σύνολο 287 συναδέλφων, ήδη 111 δήλωσαν ότι έκλεισαν ή κλείνουν το «πλαφόν» τους εντός των επόμενων δύο-τριών εργάσιμων ημερών. Από αυτούς 35 είναι πιστοποιημένοι ιατροί, 32 ιατροί συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ, ενώ ένας στους τρείς είναι νέοι γιατροί. Tέλος 64 συνάδελφοι απάντησαν ότι δεν έχει αναπροσαρμοστεί το πλαφόν τους σύμφωνα με εξαιρέσεις του ΦΕΚ 256Β’ (07/02/2014).

 Στα προαναφερθέντα προβλήματα, απαιτούνται άμεσες λύσεις.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Πρόεδρος                             Ο Γραμματέας

Άννα Μαστοράκου                   Γεώργιος Σκρουμπής

Κοινοποίηση:

  1. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
  2. ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
  3. ΠΙΣ, ΙΣ
  4. ΜΕΛΗ ΜΑΣ