Δελτίο τύπου: Μεταρρύθμιση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας: Απαραίτητη η δημόσια διαβούλευση

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 Αρ. Πρωτ.: 9024/4-11-2013

Προς

τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,

κ.Γεωργιάδη Άδωνι

Αριστοτέλους 17

104 33  ΑΘΗΝΑ

 

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ:

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

 

Κε Υπουργέ,

 

Πληροφορηθήκαμε ότι την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2013 διεξήχθη στο Υπουργείο Υγείας σύσκεψη για την μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Yγείας (Π.Φ.Υ.), απουσία των θεσμικών οργάνων και των εκπρόσωπων των ιατρικών συνδικαλιστικών ενώσεων. Ο «εξαντλητικός» διάλογος με τους φορείς που είχε εξαγγελθεί, τελικά αποδεικνύεται προσχηματικός, χωρίς καμία ουσιαστική διάθεση διαβούλευσης.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο και η Γενική Συνέλευση του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών αποφάσισαν τα κάτωθι:

 • Οι προτάσεις της επιτροπής του κ. Σουλιώτη και του κ.  Κοντού, προέδρου του ΕΟΠΥΥ, διαθέτουν στοιχεία που θα μπορούσαν να αποτελέσουν βάση διαλόγου για την αναμόρφωση της ΠΦΥ.
 • Το σχέδιο της Task Force με Πρόεδρο της επιτροπής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας τον κ. Θεοδωράκη, κρίνεται ουτοπικό, ανεδαφικό και ανεφάρμοστο για την Ελληνική πραγματικότητα και επομένως απορριπτέο, για τους εξής λόγους:


 • Αποδέχεται την ήδη μειωμένη χρηματοδότηση της ΠΦΥ, που υπολείπεται κατά 1000 ευρώ κατά κεφαλήν από το μέσο όρο του ΟΟΣΑ.
 • Εισάγει το θεσμό του οικογενειακού γιατρού συνδυαζόμενο με καθεστώς αυστηρού «κλειστού» gatekeeping, αποτυχημένου διεθνώς μοντέλου ΠΦΥ, με μονοπωλιακή διαχείριση του ασθενούς από τον οικογενειακό ιατρό, γεγονός που αποκλείει τους εξειδικευμένους ιατρούς από την ΠΦΥ και στερεί από τον πολίτη του δικαιώματος της ελεύθερης επιλογής προσωπικού ιατρού.
 • Οδηγεί σε αποδυνάμωση των δημόσιων δομών του ΕΟΠΥΥ, μεταφέροντας ανθρώπινο δυναμικό και πόρους από την ΠΦΥ προς τα Νοσοκομεία, γεγονός που θα αυξήσει δευτερογενώς τις δαπάνες υγείας λόγω αυξημένης συχνότητας νοσοκομειακής αντιμετώπισης περιστατικών ΠΦΥ. Η αποδόμηση των δημόσιων δομών του ΕΟΠΥΥ προκύπτει από την προτεινόμενη μετακίνηση 2246 εξειδικευμένων γιατρών και την πιθανή απόλυση των υπολοίπων.
 • Εισηγείται αναξιοπρεπή αμοιβή των οικογενειακών γιατρών, απαγορευτική για την κάλυψη των βασικών αναγκών διαβίωσής τους.
 • Θέτει εκτός του σχεδιαζόμενου νέου μοντέλου ΠΦΥ, το σύνολο των ελευθεροεπαγγελματιών ιατρών που εδώ και χρόνια υπηρετούν και στηρίζουν την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στη χώρα μας.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΔΥΝΑΜΙΩΝ ΕΟΠΥΥ ΚΑΙ ΠΦΥ

 

Δεδομένου ότι το μεγαλύτερο τμήμα του πληθυσμού έχει ανάγκη από υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ), που έχουν μικρότερο κόστος σε σχέση με τις υπηρεσίες δευτεροβάθμιας / τριτοβάθμιας περίθαλψης, θα έπρεπε να ανακατευθυνθούν οι περιορισμένοι κρατικοί πόροι προς την καλύτερη οργάνωση των πρωτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας. Στην προοπτική αυτή, οι υπηρεσίες ΠΦΥ θα έπρεπε να αποτελούν το προνομιακό πεδίο λειτουργίας του ΕΟΠΥΥ.

Παρά ταύτα από την ίδρυση του ΕΟΠΥΥ, παρατηρήθηκε προχειρότητα και σωρεία λαθών που αποδίδονται στην έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού, σαφούς επιστημονικού μοντέλου, διοικητικής οργάνωσης και ξεκάθαρου νομικού πλαισίου.  Από την πρώτη στιγμή ήταν βέβαιο ότι τα έσοδα του ΕΟΠΥΥ δεν θα επαρκούσαν για την παροχή υπηρεσιών προς τους ασφαλισμένους του.

Τα κυριότερα προβλήματα που ανέκυψαν κατά την πορεία υλοποίησης του εγχειρήματος του ΕΟΠΥΥ, καταγράφονται ως εξής:

 • Η σταδιακή ένταξη ελλειμματικών και προβληματικών ασφαλιστικών ταμείων στον ΕΟΠΥΥ, με την ταυτόχρονη αύξηση του ασφαλιστικού πληθυσμού, συνοδεύτηκε παραδόξως με ισοπεδωτικές περικοπές του προϋπολογισμού, με βίαιες κινήσεις προσαρμογής που έπληξαν σημαντικά το ύψος των αμοιβών των συνεργαζόμενων ιατρών και τη λειτουργία των πολυϊατρείων του ΕΟΠΥΥ, γεγονός που τελικά υποβάθμισε την ποσότητα και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.
 • Οι προϋπάρχουσες διαφορές στις ασφαλιστικές εισφορές των ταμείων που εισήλθαν στον ΕΟΠΥΥ, δημιούργησαν μεγάλες ανισότητες ανταπόδοσης των εισφορών σε σχέση με τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας, συνιστώντας τελικά κατάφωρη κοινωνική αδικία.
 • Η έλλειψη πρόβλεψης των επιπτώσεων της δημοσιονομικής προσαρμογής, της ύφεσης και της ανεργίας στην υστέρηση εσόδων, λόγω της αδυναμίας είσπραξης τμήματος των ασφαλιστικών εισφορών, οδήγησε σε εκτροχιασμό του προϋπολογισμού του οργανισμού.
 • Η έλλειψη σοβαρής εκτίμησης των δαπανών νοσηλευτικής περίθαλψης, με την  μέχρι τώρα προβληματική εφαρμογή των κλειστών ενοποιημένων νοσηλίων (ΚΕΝ), δημιούργησε κενά στον ισολογισμό του οργανισμού.
 • Η κατάργηση της ελεύθερης επιλογής ιατρού από τον ασθενή – που όταν εφαρμόζεται ευνοεί τις συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού με ενίσχυση της απόδοσης, της παραγωγικότητας και της ποιότητας των προσφερομένων υπηρεσιών υγείας – αποτέλεσε καίριο στρατηγικό λάθος σχεδιασμού του νεοσύστατου οργανισμού.
 • Το πλαίσιο λειτουργίας του ΕΟΠΥΥ είναι ιδιαίτερα άναρχο και προβληματικό, με τα γνωστά προβλήματα στη λειτουργία του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, δημιουργώντας συνθήκες υποβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους ασφαλισμένους. Η στρέβλωση αυτή δημιούργησε πληθώρα ιατρών που προσφέρουν υπηρεσίες απλής συνταγογράφησης. Η πρόληψη, η διάγνωση και η παρακολούθηση των χρόνιων νοσημάτων μπήκε σε δεύτερη μοίρα, γεγονός που δυνητικά εκτινάσσει δευτερογενώς τις δαπάνες υγείας λόγω αύξησης της νοσηρότητας και της θνητότητας.
 • Η ισοπεδωτική υποχρηματοδότηση και υποκοστολόγηση των παρεχομένων υπηρεσιών ΠΦΥ, με την επιβολή πολλαπλών «κουρεμάτων» στον ιδιωτικό τομέα και την αντίστοιχη υποβάθμιση των υπηρεσιών των δημόσιων τοπικών μονάδων, θέτει θέμα επιβίωσης και ποιοτικής λειτουργίας του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Η πολύμηνη στάση πληρωμών ληξιπρόθεσμων και τρεχουσών οφειλών, οι παρακρατήσεις, οι επιβαλλόμενες επιστροφές χρημάτων καθιστούν την επιβίωση των ιατρείων και ειδικά των εργαστηριακών δομών απαγορευτική. Αντίστοιχα, ιδιαίτερα προβληματική είναι η λειτουργία των πολυϊατρείων του ΕΟΠΥΥ και των Κέντρων Υγείας από τη συστηματική υποχρηματοδότηση και την υποστελέχωση.
 • Η σοβαρή έλλειψη ελεγκτικών μηχανισμών  του Οργανισμού, αποτελεί σημαντική τροχοπέδη στην εύρυθμη λειτουργία του και στη σωστή εκτέλεση του προϋπολογισμού του.
 • Η λειτουργία του ΕΟΠΥΥ και η σχέση του με τους λειτουργούς του συστήματος, είναι ιδιαιτέρως προβληματική. Η συστηματική απαξίωση του ιατρικού λειτουργήματος μέσω μίας «επικοινωνιακής» πολιτικής απειλών και εκφοβισμού για την επιβολή ποινών χωρίς επαρκή τεκμηρίωση, εξοργίζουν τους λειτουργούς του συστήματος,  ελαχιστοποιούν τη διάθεση συνεργασίας και συμμόρφωσής τους στο πλαίσιο λειτουργίας του ΕΟΠΥΥ.
 • Η ελλειμματική κάλυψη των αναγκών ΠΦΥ των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ, οδηγεί στην καταστολή ζήτησης υπηρεσιών υγείας. Η καθυστερημένη διάγνωση παθήσεων και η ελλειμματική παρακολούθηση των χρόνιων ασθενών προκαλούν αυξημένη συχνότητα επιπλοκών και παρενεργειών, που οδηγεί δευτερογενώς σε αυξημένη νοσηρότητα, θνητότητα και σημαντική αύξηση των δαπανών υγείας. Υπάρχει σημαντική δυσχέρεια της πρόσβασης των ασφαλισμένων σε εξειδικευμένο γιατρό.
 • Η συντεταγμένη  απο- ασφάλιση των Ελλήνων πολιτών έχει πάρει εκρηκτικές διαστάσεις με επίσημη καταγραφή 3 εκατ. πολιτών που έχουν χάσει την ασφαλιστική τους ικανότητα.
 • Το 2009, η αγορά υγείας στην Ελλάδα έφτασε στα 23,2 δισ. ευρώ, ενώ υπολογίζεται ότι το σύνολο των ασφαλισμένων πολιτών διέθεσε άλλα 7,1 δισ. ευρώ σε ιδιωτικές πληρωμές / παραπληρωμές, για όσα δεν του πρόσφερε το εθνικό σύστημα υγείας και κοινωνικής ασφάλισης. Το 2011 ενώ η συνολική δαπάνη έπεσε στα 18,6 δισ. ευρώ, η ιδιωτική δαπάνη παρέμεινε σχεδόν αναλλοίωτη στα 6,4 δισ. ευρώ.  Μετά την ίδρυση  του ΕΟΠΥΥ,  η μετατόπιση προς την ιδιωτική δαπάνη έγινε ακόμη πιο έντονη. Το τρέχον έτος η εικόνα είναι αρκούντως ανησυχητική, λαμβάνοντας υπόψη το φετινό ΑΕΠ, τους τρέχοντες δείκτες ανεργίας και το ανερχόμενο ποσοστό των ανασφάλιστων πολιτών.
 • Η υψηλή ανεργία, οι αθρόες συνταξιοδοτήσεις – κυρίως από το Δημόσιο – αλλά και οι συσσωρευμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές, ύψους πολλών εκατοντάδων εκατ. ευρώ, προς τα ασφαλιστικά ταμεία, δυναμιτίζουν το ήδη προβληματικό ασφαλιστικό σύστημα της χώρας. Οι εκτιμήσεις μιλούν για «μαύρη» τρύπα ύψους περίπου 11 δισ. ευρώ την επόμενη τριετία.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΦΥ

 

►  Ο κύριος στόχος της ΠΦΥ είναι η ολοκληρωτική και πλήρης υγειονομική κάλυψη όλων των πολιτών ανεξάρτητα από την οικονομική, κοινωνική, φυλετική ή θρησκευτική τους ιδιότητα.

►  Η χρηματοδότηση της ΠΦΥ πρέπει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του πληθυσμού και να αντιστοιχεί στο μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ. Υπάρχει αδήριτος ανάγκη ύπαρξης ενός βασικού ασφαλιστικού πακέτου, που καλύπτει τις κύριες υπηρεσίες υγείας για όλους τους πολίτες, έχοντας υπόψη τις περιορισμένες δυνατότητες χρηματοδότησης ενός συστήματος ΠΦΥ. Η Ελλάδα έχει πλέον κατά κεφαλήν δαπάνη υγείας κατά 1.000 € λιγότερα από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ. Περαιτέρω μείωση είναι ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΗ. Υπάρχει η εκτίμηση ότι ο προϋπολογισμός του ΕΟΠΥΥ για το 2014 δεν θα ξεπεράσει τα 4,3 δις ευρώ και θα είναι 10% μειωμένος σε σχέση με τη φετινή χρονιά, ενώ οι αντίστοιχες δαπάνες για το 2009 είχαν αγγίξει τα 8 δις. Απαιτείται διπλασιασμός του ποσού της χρηματοδότησης της ΠΦΥ προκειμένου να λειτουργήσει αξιόπιστα, με κάλυψη των αναγκών των ασφαλισμένων και των ατόμων που έχουν χάσει την ασφαλιστική τους κάλυψη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΠΦΥ στο επίπεδο του 15% του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ είναι άκρως απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία της.

►  Λειτουργική αποσύνδεση της ΠΦΥ από τις υπηρεσίες νοσοκομειακής περίθαλψης. Η συνύπαρξη των δύο λειτουργιών προκαλεί άσκοπες δαπάνες, από αυξημένη χρήση δευτεροβάθμιων υπηρεσιών και αύξηση των εισαγωγών στα νοσηλευτικά ιδρύματα με επιβάρυνση του τελικού κόστους για τις δαπάνες υγείας.

  Ελεύθερη πρόσβαση όλων των πολιτών στο σύστημα ΠΦΥ, ελεύθερη επιλογή ιατρού από τον πολίτη χωρίς αποκλεισμούς και πλήρης κάλυψη των ανασφάλιστων.

►  Πλήρης και άμεση προσβασιμότητα του ασθενούς σε υπηρεσίες υγείας, σε σύντομο χρονικό διάστημα χωρίς περιττές αναμονές.

►  Οι συνεργαζόμενοι γιατροί πρέπει να παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες – εκτός από την απλή συνταγογράφηση – με κυρίαρχους στόχους τον έλεγχο των χρόνιων παθήσεων και με εξασφάλιση της συνεχούς παρακολούθησης του ασθενούς, την προαγωγή υγείας και την πρόληψη.

►  Δυνατότητα όλων των ιατρών να συνάπτουν συμβάσεις με το σύστημα Π.Φ.Υ. χωρίς αποκλεισμούς, μέσω εθνικής συλλογικής σύμβασης με τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και τους κατά τόπους Ιατρικούς Συλλόγους, και με αξιοπρεπείς αμοιβές κατά πράξη και περίπτωση. Υπό συζήτηση τίθεται η ύπαρξη ενός ανώτατου ορίου (πλαφόν) ή διαμόρφωση τιμής ανά μονάδα όγκου, που θα διαφέρει ανάλογα με την κάθε ειδικότητα και τον πληθυσμό ευθύνης.

►  Ο οικογενειακός γιατρός (παθολόγος, γενικός γιατρός, παιδίατρος, καρδιολόγος, γυναικολόγος, ψυχίατρος) θα αποτελεί μεν τον πυλώνα της ΠΦΥ, με διαφύλαξη δε της δυνατότητας συντονισμού και παραπομπής του ασθενούς προς τη δευτεροβάθμια νοσηλευτική περίθαλψη από οποιονδήποτε εξειδικευμένο γιατρό υπηρετεί ή συνεργάζεται με το σύστημα της ΠΦΥ.  Ο ασθενής διατηρεί το δικαίωμα επιλογής εξειδικευμένου οικογενειακού γιατρού. 

►  Περιφερειακή συγκρότηση και καταγραφή αναγκών, ανάλογα με την εποχικότητα και την πιθανή αλλαγή του πληθυσμού λόγω τουρισμού. Τέτοια αρμοδιότητα πρέπει να αναλάβουν οι περιφερειακές μονάδες του ΕΟΠΥΥ με την ιδιότητα του παρόχου και αγοραστή υπηρεσιών, σε συνεργασία με τους τοπικούς ιατρικούς συλλόγους. Η εποπτεία των Ιατρικών Συλλόγων κρίνεται ουσιώδης ως απαραίτητο εχέγγυο: α. για τη διασφάλιση εξυπηρέτησης των αναγκών των πολιτών, β. για την επίγνωση της επάρκειας/ανεπάρκειας ιατρικού δυναμικού σε ιατρικές ειδικότητες, γ. στην ορθή εκτίμηση της επάρκειας του κλειστού σφαιρικού προϋπολογισμού για την πλήρη κάλυψη των αναγκών του πληθυσμού δ. στον έλεγχο της ορθής εκτέλεσης του προϋπολογισμού και ε. στη σωστή κατανομή των απαραίτητων πόρων ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες.

►  Διατήρηση και ενίσχυση όλων των Δημόσιων μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας με ανάπτυξη ολοήμερης λειτουργίας και κάλυψης των αναγκών των ασφαλισμένων. Ανανέωση των συμβάσεων των ιατρών που υπηρετούν στα πολυϊατρεία του ΕΟΠΥΥ με ενδυνάμωση της λειτουργίας των εργαστηρίων. Ενδυνάμωση και οργάνωση της λειτουργίας των Κέντρων Υγείας.

►  Κατά την ενοποίηση των δημόσιων δομών του ΕΟΠΥΥ και ΕΣΥ, να μην προκύψει καμία απόλυση. Προϋπόθεση οποιασδήποτε μεταβολής είναι η ένταξη όλων των Μονάδων Υγείας, ΕΟΠΥΥ, Κέντρων Υγείας κ.λπ., χωρίς διαθεσιμότητα – κινητικότητα, όπως έγινε και με την ένταξη των πρώην ταμείων στον ΕΟΠΥΥ.

  Σταδιακή δημιουργία δικτύου αστικού ή αγροτικού τύπου Κέντρων Υγείας 24ωρης λειτουργίας ανά 40000-50000 κατοίκους με μονάδες ημερήσιας νοσηλείας, με ανάπτυξη πιλοτικής διαδικασίας και κατάλληλης χρονικής προσαρμογής. Κρίνεται απαραίτητη η παράλληλη λειτουργία τακτικού πολυϊατρείου πλήρως αναπτυγμένου ώστε να καλύπτονται οι τακτικές και έκτακτες ανάγκες των πολιτών.

  Η καθιέρωση και χρήση ηλεκτρονικού φακέλου ασθενούς είναι κριτικής σημασίας για την ενίσχυση της αποδοτικότητας και της ασφάλειας του συστήματος, καθώς και για την παρακολούθηση της πρακτικής των ιατρών και της συμμόρφωσης τους με τις κλινικές κατευθυντήριες οδηγίες. Η εφαρμογή των διαγνωστικών και θεραπευτικών πρωτοκόλλων κρίνεται άκρως απαραίτητη.

►  Η ποιότητα στις υπηρεσίες υγείας μετριέται με την απόδοση, την αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητα στην αντιμετώπιση των προβλημάτων υγείας των ασθενών. Η ποιότητα των υπηρεσιών υγείας αξιολογείται με την επιστημονική ικανότητα του γιατρού που χειρίζεται κατάλληλα εξειδικευμένο και αξιόπιστο τεχνολογικό εξοπλισμό και δεν αποτυπώνεται απαραίτητα από την υιοθέτηση οποιουδήποτε προτύπου ISO.

►  Συνοψίζοντας, κρίνονται άκρως απαραίτητοι οι ορθοί όροι συνεργασίας του ΕΟΠΥΥ με τον ιατρικό κόσμο για τη σωστή οργάνωση της ΠΦΥ και την κάλυψη των αναγκών των πολιτών, ως εξής:

 • Η δημιουργία ενός ενιαίου συστήματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, με ελεύθερη και ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών, ασφαλισμένων και ανασφάλιστων, με το οποίο θα είναι συνδεδεμένοι και όλοι οι ιδιωτικοί φορείς.
 • Ενίσχυση και στήριξη της λειτουργίας των δημόσιων δομών της ΠΦΥ. Η συγχώνευση των δημόσιων δομών να προκύψει χωρίς απολύσεις, χωρίς κινητικότητα – διαθεσιμότητα.
 • Επαρκής χρηματοδότηση της Δημόσιας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας από τον Κρατικό Προϋπολογισμό και  χρηματοδοτική ενίσχυση της ΠΦΥ στο επίπεδο του 15% του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ.
 • Εθνική συλλογική σύμβαση όλων των γιατρών που το επιθυμούν με το σύστημα ΠΦΥ με αξιοπρεπείς αμοιβές κατά πράξη και περίπτωση.
 • Αξιόπιστοι και σοβαροί ελεγκτικοί μηχανισμοί στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Εφαρμογή των διαγνωστικών και θεραπευτικών πρωτοκόλλων.
 • Επαρκής οριοθέτηση του ύψους και ορθή εκτέλεση του προϋπολογισμού, με όρους διαφάνειας, χωρίς μεταγενέστερους αιφνιδιασμούς, επιστροφές χρημάτων και «κουρέματα» που δυνητικά απειλούν τη βιωσιμότητα της λειτουργίας των ατομικών ιατρείων και εργαστηρίων. Πρόβλεψη δημιουργίας κινήτρων και αντικινήτρων για την περιστολή των δαπανών υγείας.
 • Λειτουργία οικογενειακού γιατρού χωρίς μονοπωλιακή διαχείριση του ασθενούς και σεβασμός στην ελεύθερη επιλογή προσωπικού γιατρού από τον πολίτη.
 • Εχέγγυα για τη φερεγγυότητα του οργανισμού σε σχέση με τις συμβατικές του υποχρεώσεις έναντι των παρόχων, καθώς και η εφαρμογή συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος αποπληρωμής των δεδουλευμένων. 

Στις κρίσιμες συνθήκες που βιώνει η χώρα μας, δεν υπάρχει χώρος για καμία επιπολαιότητα ή λανθασμένο χειρισμό. Δεν περισσεύει ούτε χρόνος ούτε χρήμα.

Ευελπιστώντας στην ύπαρξη δημιουργικής και ουσιαστικής δημόσιας διαβούλευσης για την μεταρρύθμιση ΠΦΥ με τους θεσμικούς φορείς,

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Πρόεδρος                         Ο Γραμματέας

Άννα Μαστοράκου            Γεώργιος Σκρουμπής

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

 1. ΠΙΣ, ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ
 2. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΟΠΥΥ, Κος Δ. ΚΟΝΤΟΣ
 3. Κος ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
 4. ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
 5. ΜΕΛΗ ΜΑΣ