Δελτίο τύπου ΙΣΠ: Όταν η Πρωτοβάθμια αναστενάζει από την έλλειψη πλαισίου λειτουργίας και σχεδίου ανασυγκρότησής της

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αρ. πρωτ.: 2771/16-3-2015

Προς Υπουργό Υγείας κ. Κουρουμπλή

 κ. Υπουργέ,

Είναι γνωστό ότι ένα ορθά δομημένο δημόσιο σύστημα υγείας στηρίζεται σε ένα οργανωμένο και σταθερό σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ).

Δεδομένου ότι οι ασάφειες, οι παλινωδίες, η στάση πληρωμών και τα κουρέματα στις δεδουλευμένες αμοιβές των ιατρών, καθώς και οι ανεπαρκείς μεταρρυθμίσεις, έχουν επιτείνει τα προβλήματα της δημόσιας ΠΦΥ στη χώρα μας, επιθυμούμε να μας δοθούν άμεσα απαντήσεις για το σχέδιο ανασυγκρότησής της. Παραθέτουμε προβληματισμούς που επιζητούν απαντήσεις

  • Οι συμβάσεις των συμβεβλημένων κλινικών και εργαστηριακών ιατρών με τον ΕΟΠΥΥ λήγουν σύντομα, με τον Οργανισμό να δυσκολεύεται να καλύψει τις συμβατικές οικονομικές του υποχρεώσεις.
  • Το καθεστώς λειτουργίας των συμβεβλημένων εργαστηριακών και κλινικοεργαστηριακών ιατρών είναι παντελώς άγνωστο για το 2015. Τονίζεται ότι οι ανελαστικές υποχρεώσεις (αγορά αναλωσίμων αντιδραστηρίων, συντήρηση τεχνολογικού εξοπλισμού, αμοιβές παραϊατρικού προσωπικού, κλπ) των εργαστηρίων, που είναι απολύτως απαραίτητες για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τους ασφαλισμένους, δεν καλύπτονται από τις πενιχρές και «κουρεμένες» αμοιβές του ΕΟΠΥΥ, γεγονός που ελλοχεύει κινδύνους για τη δημόσια υγεία. Ενώ για το 2014 εφαρμόστηκε ένα ανώτατο όριο αποζημίωσης ανά ιατρό, είναι ακόμη άγνωστη η πολιτική του Οργανισμού για το τρέχον έτος.
  • Οι ιατροί του ιδιωτικού τομέα, που συμμετέχουν στην παροχή υπηρεσιών της ΠΦΥ, έχουν συνεισφέρει μέσω των «κουρεμάτων» και των απλήρωτων ληξιπρόθεσμων οφειλών και έχουν στηρίξει τη βιωσιμότητα της ΠΦΥ, αποτρέποντάς την από το να καταρρεύσει, με ποσό που αγγίζει το 1 δις. Η οικονομική εξαθλίωση των ιατρών και η οριακή επιβίωση του ατομικού ιατρείου δεν αφήνουν κανένα περιθώριο ανοχής ή αναμονής.
  • Η κατάσταση στην δημόσια ΠΦΥ καθημερινά επιδεινώνεται. Τα πολυϊατρεία του πρώην ΠΕΔΥ αδυνατούν να παρέχουν πλήρεις και οργανωμένες υπηρεσίες υγείας. Παραμένει η στασιμότητα στην κρίση / εξέλιξη στο ΕΣΥ των ιατρών που υπηρετούν στο ΠΕΔΥ και η πολυδιάσπαση των εργασιακών τους σχέσεων.  Η υπολειτουργία των εργαστηρίων συνεχίζεται. Οι αποσπασματικές προσλήψεις επικουρικών ιατρών δεν μπορούν να αναπληρώσουν τα κενά.
  • Η συνεχιζόμενη δυσλειτουργία των Κέντρων Υγείας, λόγω υποστελέχωσης και υποχρηματοδότησης, δημιουργεί σημαντικά προβλήματα στην παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στις μη αστικές περιοχές.

Καθώς δεν υπάρχουν περιθώρια χρόνου, απαιτείται άμεση ανακοίνωση του πλαισίου λειτουργίας του ΕΟΠΥΥ και του σχεδίου ανασυγκρότησης της ΠΦΥ.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο,

Η Πρόεδρος              Ο Αντιπρόεδρος             Ο Γραμματέας

 

     Άννα Μαστοράκου   Γεώργιος Σκρουμπής    Γεώργιος Πατριαρχέας

Deltio typou 16-3-2015