Δελτίο τύπου ΙΣΠ: Τίτλοι τέλους για τον μύθο της “μαζικής υπερσυνταγογράφησης”  των ιατρών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αρ. Πρωτ.: 8903/22-9-2015

Ο Ιατρικός Σύλλογος Πατρών χαιρετίζει την απόφαση του ΕΟΠΥΥ να ανακοινώσει τα αποτελέσματα της συνταγογραφικής συμπεριφοράς των ιατρών για το Α’ εξάμηνο του 2015, σύμφωνα με τα οποία αίρεται ο μύθος της μαζικής υπερσυνταγογράφησης, αποκαθιστώντας την υπόληψη και την τιμή των χιλιάδων ιατρών που υπηρετούν το δημόσιο σύστημα υγείας της χώρας.

Σύμφωνα με υπ’αριθμ πρωτ 33655 έγγραφο του ΕΟΠΥΥ (08/09/2015) , τα αποτελέσματα έχουν ως εξής::

DT 22-9-2015

Ο Πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ επισημαίνει :

«Από τον ανωτέρω πίνακα γίνεται σαφές ότι ο αριθμός των ιατρών στους οποίους έχει επιβληθεί ποινή μέχρι 3 μήνες, είναι πολύ μικρός σε σχέση με το σύνολο των ιατρών που συνταγογραφούν για τις ανάγκες των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ.  Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να τονίσουμε ότι ο Οργανισμός τιμά το έργο των ιατρών – συνεργατών του και επιθυμεί την ομαλή και απρόσκοπτη συνεργασία μαζί τους».

Υπενθυμίζουμε την έντονη αντίδραση του Συλλόγου σε πρόσφατα δημοσιεύματα που υπονοούσαν μαζική υπερσυνταγογράφηση.

Παραμένουμε στη διάθεση των ελεγκτικών Οργάνων του Οργανισμού για την ευόδωση της συνεργασίας σε θεσμικό και επιστημονικό επίπεδο.

 

                 Για το Διοικητικό Συμβούλιο

         Η Πρόεδρος         Ο Αντιπρόεδρος      Ο Γραμματέας

 Άννα Μαστοράκου   Γεώργιος Σκρουμπής   Γεώργιος Πατριαρχέας

Δελτίο τύπου – Τίτλοι τέλους για τον μύθο της μαζικής υπερσυνταγογράφησης των ιατρών