Δελτίο τύπου ΙΣΠ – Σχετικά με τα γεγονότα στη Μονάδα Χημειοθεραπείας του Γ.Ν. Πατρών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Οι χρόνιες δυσλειτουργίες της Μονάδας Χημειοθεραπείας του ΓΝ Πατρών, που συντηρούνται με ευθύνη ιατρών και διοίκησης, οδήγησε στα απαράδεκτα γεγονότα της ταλαιπωρίας ασθενών υπό χημειοθεραπεία.

Η παραβίαση του κώδικα ιατρικής δεοντολογίας σε σχέση με την άρνηση εξέτασης και χορήγησης της κατάλληλης θεραπευτικής αγωγής είναι πειθαρχικά ελεγκτέα.

Η συγκεκριμένη πρακτική, που οδήγησε στην πρωτόδικη καταδίκη του Συντονιστή Διευθυντή, διερευνάται ήδη από τον Ιατρικό Σύλλογο και θα αποδοθούν πιθανές ευθύνες.

Επιπρόσθετα, οφείλουμε να επισημάνουμε ότι μας προβληματίζει και μας ανησυχεί η ιδιαίτερη σπουδή της διοίκησης του ΓΝ Πατρών να ενεργοποιήσει άμεσα την μηνυτήρια αναφορά χωρίς να εξαντλήσει πρώτα τις προβλεπόμενες διοικητικές και πειθαρχικές διαδικασίες από τα αρμόδια θεσμικά ιατρικά όργανα.

Τέλος, καλούμε τους εμπλεκόμενους να προβούν σε άμεσες ενέργειες αποκατάστασης της εύρυθμης λειτουργίας της Μονάδας Χημειοθεραπείας του ΓΝ Πατρών, επ´ωφελεία των ασθενών και της δημόσιας υγείας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Πρόεδρος                              Ο Αντιπρόεδρος                               Ο Γραμματέας

Άννα Μαστοράκου                 Γεώργιος Σκρουμπής                   Γεώργιος Πατριαρχέας

Το ανωτέρω δελτίο τύπου σε pdf