Δελτίο τύπου ΙΣΠ: ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΡΥΠΑΝΣΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αρ. Πρωτ.: 2409/6-3-2015

 Με αφορμή τη δημόσια συζήτηση για τα πυρηνελαιουργεία και τη πιθανή ρύπανση που αυτά μπορεί να προκαλούν στο περιβάλλον, ο Ιατρικός Σύλλογος Πάτρας οφείλει να διευκρινίσει τα κάτωθι:

Τα πυρηνελαιουργεία μπορεί να ρυπαίνουν το περιβάλλον με δύο τρόπους: είτε μέσω των χημικών αποβλήτων τους, που ρυπαίνουν το υδάτινο περιβάλλον, τον υδροφόρο ορίζοντα και τα φυτά εάν σε αυτά τα απόβλητα δε γίνεται σωστή διαχείριση, είτε μέσω ατμοσφαιρικών ρύπων από τις καμινάδες των εργοστασίων εάν δε διαθέτουν το κατάλληλο εξοπλισμό.

Πιο επικίνδυνη για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον είναι η πρώτη εκδοχή και για το λόγο αυτό οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να εντατικοποιήσουν τους ελέγχους στα συγκεκριμένα εργοστάσια τη περίοδο αυτή που λειτουργούν σε υψηλούς ρυθμούς, προκειμένου να αποφύγουμε ανεπανόρθωτες βλάβες στο περιβάλλον και στη περιοχή μας.

Επειδή η έντονη οσμή που αναδύεται συγκεκριμένες ώρες της ημέρας από τις εκπομπές των ρύπων, μπορεί να προκαλέσει έξαρση σε χρόνιους πάσχοντες από βρογχικό άσθμα με δυνητικούς κινδύνους για χρόνιους πάσχοντες, προτείνουμε την τροποποίηση και αυστηροποίηση των περιβαλλοντικών όρων στις εκπομπές των ρύπων από τις καμινάδες των εργοστασίων, με σκοπό την βέλτιστη προστασία της δημόσιας υγείας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Σ.Πατρών

Η Πρόεδρος               Ο Αντιπρόεδρος               Ο Γραμματέας

 

Άννα Μαστοράκου      Γεώργιος Σκρουμπής       Γεώργιος Πατριαρχέας

  Κοινοποίηση:

  1. Αντιπεριφερειάρχη Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδος κ. Γρ. Αλεξόπουλο
  2. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, Δ/νση Δημόσιας Υγείας
  3. Μέλη μας

 

Το ανωτέρω δελτίο τύπου σε pdf