Δελτίο Τύπου ΙΣΠ: Πρωταρχικός στόχος η ασφαλής λειτουργία των χειρουργικών τομέων των Νοσοκομείων της πόλης μας

Αρ. Πρωτ.: 12472/21-11-2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: Πρωταρχικός στόχος η ασφαλής λειτουργία των χειρουργικών τομέων των Νοσοκομείων της πόλης μας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών, γνωρίζοντας τα χρόνια και καθημερινώς αναφυόμενα προβλήματα των χειρουργικών τομέων των νοσοκομείων της πόλης μας, θεωρεί ότι η εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους και η επιβαλλόμενη αναβάθμισή τους δε θα πρέπει να στηρίζεται σε προσωρινές λύσεις, όπως είναι η για ένα μήνα μετακίνηση δύο (2) νοσηλευτών του αναισθησιολογικού τμήματος από το «Καραμανδάνειο» Νοσοκομείο στο Π.Γ.Ν.Π., αλλά η μόνιμη τοποθέτηση νοσηλευτικού προσωπικού. Στόχος όλων πρέπει να είναι η ενίσχυση και η ασφαλής λειτουργία των χειρουργικών τομέων, αιχμών του δόρατος ενός σύγχρονου εθνικού συστήματος υγείας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Πρόεδρος                  Ο Αντιπρόεδρος                      Ο Γραμματέας

Άννα Μαστοράκου    Γεώργιος Σκρουμπή   Γεώργιος Πατριαρχέας

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 1. Υπουργός Υγείας
2. Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας

Deltio tipou σε pdf.