Δελτίο τύπου ΙΣΠ: “Κλειστό γραφείο ΕΦΚΑ στην Πάτρα”

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αρ. Πρωτ.: 1430/2-3-2018

Θέμα: «Κλειστό γραφείο ΕΦΚΑ στην Πάτρα»

 

Μία δυσάρεστη έκπληξη περίμενε τους ιατρούς που επισκέφθηκαν το γραφείο ΕΦΚΑ (πρώην ΤΣΑΥ) σήμερα καθώς το γραφείο ήταν κλειστό !

Η συστηματική αποδυνάμωση του συγκεκριμένου γραφείου προκαλεί μεγάλη ταλαιπωρία στους υγειονομικούς, οι οποίοι καλούνται να πληρώσουν υπέρογκα ποσά ασφαλιστικών εισφορών, με μεγάλα εμπόδια πρόσβασης στις βασικές παροχές τις οποίες δικαιούνται.

Πάνω από 200 ιατροί που αναμένουν να πληρωθούν ληξιπρόθεσμες οφειλές εντός του μήνα από τον ΕΟΠΥΥ μετά την αναμονή πολλών ετών,  κινδυνεύουν να μείνουν απλήρωτοι διότι δεν υπάρχει δυνατότητα έκδοσης ασφαλιστικής ενημερότητας λόγω έλλειψης αρμοδιότητας του  γραφείου !

Πραγματοποιήθηκε αυτοψία από τον ΙΣΠ και γνωστοποιήθηκε το πρόβλημα στην κεντρική διοίκηση του ΕΦΚΑ.

Αναμένουμε άμεσες ενέργειες, με επιφύλαξη παντός δικαιώματος των μελών μας.

Η Πρόεδρος                                  Ο Γραμματέας

 

  Άννα Μαστοράκου                    Γεώργιος Πατριαρχέας

Δελτίο τύπου – Κλειστό γραφείο ΕΦΚΑ στην Πάτρα