Δελτίο τύπου ΙΣΠ: Επιβεβλημένη η άμεση απόσυρση διάταξης του πολυνομοσχεδίου, με την οποία καταργούνται ευνοϊκές ρυθμίσεις του ασφαλιστικού

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αρ. Πρωτ.: 9910/16-10-2015

Θέμα: Επιβεβλημένη η άμεση απόσυρση διάταξης του πολυνομοσχεδίου, με την οποία καταργούνται ευνοϊκές ρυθμίσεις του ασφαλιστικού

Με την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου σήμερα στην Βουλή επανέρχονται οι ποινικές διώξεις για τους οφειλέτες του ΕΤΑΑ και καταργούνται άρθρα του Ν. 4331/15, που επέτρεψαν στους ελευθεροεπαγγελματίες ιατρούς να ενταχθούν σε ευνοϊκή ρύθμιση για την πληρωμή εισφορών με τη δυνατότητα των «νέων» ασφαλισμένων του ΕΤΑΑ-ΤΥ (μετά την 1/1/1993) να παραμείνουν σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία. Οι ρυθμίσεις που καταργούνται έδωσαν το δικαίωμα σε επιστήμονες – ελεύθερους επαγγελματίες με χαμηλό εισόδημα να καταβάλουν εισφορές, ωφελώντας παράλληλα τα ασφαλιστικά Ταμεία. Η τυχόν κατάργησή τους θα οδηγήσει σε μείωση των ασφαλιστικών εσόδων και επομένως σε μεγαλύτερα οικονομικά προβλήματα για το ΕΤΑΑ.

Λαμβάνοντας υπόψιν το μεγάλο κύμα ιατρικής μετανάστευσης των νέων ιατρών τα τελευταία χρόνια και το γεγονός ότι σημαντικό ποσοστό του ιατρικού κόσμου δηλώνει αδυναμία καταβολής των εισφορών λόγω ανεργίας, υποαπασχόλησης ή στάσης πληρωμών από τον ΕΟΠΥΥ, θεωρείται αδιανόητη η ψήφιση της ως άνω διάταξης.

Ζητούμε την παρέμβαση των βουλευτών με την άμεση απόσυρση της σχετικής διάταξης του πολυνομοσχεδίου (άρθρο 21, παρ. 1 εδάφιο η, και παρ. 2), ώστε να μην καταργηθούν οι ευνοϊκές διατάξεις ρύθμισης του ασφαλιστικού.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Πρόεδρος           Ο Αντιπρόεδρος     Ο Γραμματέας

Άννα Μαστοράκου  Γεώργιος Σκρουμπής  Γεώργιος Πατριαρχέας

Δελτίο τύπου – Επιβεβλημένη η άμεση απόσυρση διάταξης του πολυνομοσχεδίου, με την οποία καταργούνται ευνοϊκές ρυθμίσεις του ασφαλιστικού