Δελτίο τύπου ΙΣΠ – Άμεση πληρωμή συμβεβλημένων ιατρών από ΕΟΠΥΥ για διασφάλιση της εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων

ΔΕΛΤΙΟ     ΤΥΠΟΥ

Αρ. Πρωτ.: 6616/6-7-2015

 

Προς τον Υπουργό Υγείας

κ. Παναγιώτη Κουρουμπλή

Αριστοτέλους 17

104 33  ΑΘΗΝΑ

Κύριε Υπουργέ,

 

Λαμβάνοντας υπόψη την κρισιμότητα των στιγμών, είναι θεσμικό μας χρέος να σας ενημερώσουμε για την εξαιρετικά οριακή ρευστότητα των συμβεβλημένων ιατρών του ΕΟΠΥΥ και ειδικότερα των κλινικοεργαστηριακών και εργαστηριακών ιατρών, που επιβαρύνονται με το κόστος αγοράς αναλωσίμων αντιδραστηρίων, συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού και μισθοδοσίας παραϊατρικού προσωπικού.

Οι ελευθεροεπαγγελματίες ιατροί αδυνατούν να εκπληρώσουν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις.  Εκτός αυτού, λόγω της έλλειψης ρευστότητας από την τραπεζική αργία, πολλές προμηθεύτριες εταιρείες έχουν σταματήσει την πίστωση προς τους ιατρούς, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει άμεσα η βιωσιμότητα των ατομικών ιατρείων.

Οφείλετε να αποτρέψετε τον οικονομικό στραγγαλισμό των παρόχων υπηρεσιών υγείας, δρομολογώντας άμεσα την πληρωμή τους από τον ΕΟΠΥΥ, ώστε να αποφευχθεί η αδυναμία εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων.

Αναμένοντας τις άμεσες ενέργειές σας,

 Η Πρόεδρος              Ο Αντιπρόεδρος             Ο Γραμματέας

 Άννα Μαστοράκου  Γεώργιος Σκρουμπής      Γεώργιος Πατριαρχέας

Δελτίο τύπου – Υπουργός Υγείας – Άμεση πληρωμή συμβεβλημένων ιατρών από ΕΟΠΥΥ για διασφάλιση της εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων