Δελτίο Τύπου: Ιερά τα κεφάλαια των ασφαλιστικών ταμείων και των ΝΠΔΔ

Αριθ. Πρωτ.: 2825

Πάτρα: 17-3-2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Λάβαμε γνώση τροπολογίας που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων και ουσιαστικά αφορά «άτυπο εσωτερικό δανεισμό», από τα ευρισκόμενα σε δεινή οικονομική θέση ασφαλιστικά ταμεία και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου.

Σας υπενθυμίζουμε τις ανυπολόγιστες ζημιές που έχουν υποστεί τα ασφαλιστικά ταμεία, εξαιτίας των “εγκληματικών” πολιτικών επιλογών των τελευταίων ετών, για υποχρεωτική υπαγωγή των αποθεματικών των ταμείων στο PSI.  Η χρόνια υφαρπαγή των «αποθεματικών» και των «διαθεσίμων» των ασφαλιστικών ταμείων από το κράτος και η χρήση τους για την κάλυψη των όποιων δημοσιονομικών αναγκών, χωρίς την ανάλογη κρατική ενίσχυσή τους, τα έχει οδηγήσει στη σημερινή δραματική κατάσταση.

Τονίζουμε επιτακτικά ότι τα κεφάλαια του ασφαλιστικού μας ταμείου ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ είναι «ιερά», καθώς προέρχονται από τις εισφορές των υγειονομικών και προορίζονται για την κάλυψη των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών αναγκών. Η όποια σκέψη για πιθανή υπαγωγή και των Ιατρικών Συλλόγων, ως ΝΠΔΔ, στη ρύθμιση θα έχει τραγικές συνέπειες στη βιωσιμότητα αυτών, καθώς η χρηματοδότησή τους εξαρτάται αποκλειστικά από τις συνδρομές των μελών τους.

Καλούμε την κυβέρνηση να σεβαστεί τις προεκλογικές της υποσχέσεις και δεσμεύσεις για προστασία και ενίσχυση των ταμείων και διασφάλιση του αναδιανεμητικού και δημόσιου χαρακτήρα της Κοινωνικής Ασφάλισης και να εξαντλήσει άλλες επιλογές για την εξυπηρέτηση των χρηματοδοτικών αναγκών της χώρας, εγκαταλείποντας κάθε σκέψη, σενάριο και σχεδιασμό για χρήση είτε των διαθεσίμων είτε των αποθεματικών των ταμείων.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Πρόεδρος                              Ο Αντιπρόεδρος                               Ο Γραμματέας

Άννα Μαστοράκου                 Γεώργιος Σκρουμπής                   Γεώργιος Πατριαρχέας

Deltio Typou