Δελτίο τύπου: Επιτακτική ανάγκη αύξησης της χρηματοδότησης του Γ. Ν. Πατρών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αρ. Πρωτ.: 2206/23-2-2017

Το  Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών εκφράζει την ικανοποίησή του για την ολοκλήρωση της διοικητικής διαδικασίας παραλαβής του πολυώροφου κτιρίου του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών. Μετά από ένα Γολγοθά 9 ετών, η Πάτρα και η Δυτική Ελλάδα έχει τη δυνατότητα ανάπτυξης ενός ισχυρού δεύτερου υγειονομικού πυλώνα δημόσιας περίθαλψης.

Από τα στοιχεία της έκθεσης προϋπολογισμού του 2017, η συνολική κρατική επιχορήγηση για τα Νοσοκομεία της χώρας παρέμεινε ίδια και απαράλλακτη με το 2016, ήτοι 1,156 δις €.  

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι για το ΓΝΠ, όχι μόνο δεν υπήρξε πρόβλεψη χρηματικού ποσού για τις ανάγκες μεταστέγασης στο νέο κτίριο των αντίστοιχων κλινικών αλλά αντιθέτως, σημειώθηκε μείωση χρηματοδότησης για το τρέχον έτος, που υπολείπεται κατά 230.000 € περίπου, από τα δεδομένα της περυσινής χρονιάς.

 Προϋπολογισμός ΓΝΠ 2016: € 16.417.776

Προϋπολογισμός ΓΝΠ 2017: € 16.186.994

Κατά την πρόσφατη επίσκεψη του Υπουργού Υγείας στην περιοχή μας (12/2016), αναπτύχθηκαν πλήρως οι επιτακτικές ανάγκες χρηματοδότησης και στελέχωσης των δημόσιων δομών της, που καλύπτουν υγειονομικά τις αυξημένες απαιτήσεις της Νοτιοδυτικής Ελλάδας. Και ενώ αυξάνεται η χρηματοδοτική ανάγκη του ΓΝΠ με προδιαγραφές λειτουργίας ενός άρτιου, σύγχρονου, εξοπλισμένου Νοσοκομείου, δημιουργούνται εύλογα ερωτηματικά για τη δυνατότητα διεκπεραίωσης της ομαλής μεταφοράς των κλινικών στο πολυώροφο κτίριο και της εύρυθμης λειτουργίας του ΓΝΠ.

Ζητούμε την τροποποίηση του προϋπολογισμού του ΓΝΠ, με αύξηση της χρηματοδότησης, σε βαθμό που ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες μεταστέγασης των κλινικών της στο 7ο όροφο κτίριο και για την άρτια λειτουργία του.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Πρόεδρος                Ο Αντιπρόεδρος                   Ο Γραμματέας

 

Άννα Μαστοράκου     Γεώργιος Σκρουμπής           Γεώργιος Πατριαρχέας

Δελτίο τύπου – Επιτακτική ανάγκη αύξησης της χρηματοδότησης του Γ. Ν. Πατρών