Δελτίο τύπου – Επιστολή προς Πρόεδρο ΕΟΠΥΥ: Άμεση διόρθωση του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ για το Νομό Αχαΐας

ΔΕΛΤΙΟ   ΤΥΠΟΥ

Αρ. Πρωτ.:  13293/15-12-2014

 

 ΠΡΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ

 κ Πρόεδρε,

Με μεγάλη έκπληξη διαπιστώσαμε τη μηδενική κατανομή του πρόσθετου κονδυλίου των 24 εκατομμυρίων του ΕΟΠΥΥ για τους κωδικούς των εργαστηριακών και κλινικοεργαστηριακών ιατρών στο νομό Αχαίας.

Δεδομένου ότι το χρηματικό ποσό αυτό εξοικονομήθηκε από τα αδιάθετα κονδύλια του πρώην ΙΚΑ κατά την πρόσφατη μεταρρύθμιση του ΠΕΔΥ, όπου προέκυψε μεγαλύτερη ανάγκη εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων στον ιδιωτικό τομέα, και λαμβάνοντας υπόψη την κάλυψη αναγκών από όμορους νομούς, θεωρούμε κατάφωρα άδικη την απόφαση αυτή που ζημιώνει τους ασφαλισμένους του Νομού Αχαίας, κατατάσσοντάς τους σε πολίτες δεύτερης κατηγορίας, γεγονός που έχει δημιουργήσει κύμα έντονης αγανάκτησης στους ιατρούς του ΕΟΠΥΥ της περιοχής μας !

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δώσατε στη δημοσιότητα, προκύπτει μείωση στις διαγνωστικές εξετάσεις και πράξεις κατά 30% μετά από την εφαρμογή των διαγνωστικών πρωτοκόλλων που εφαρμόστηκαν το δεύτερο εξάμηνο του 2014, ενώ η υπέρβαση του προϋπολογισμού για το πρώτο εξάμηνο του 2014 ήταν 50%. Με την ανακοίνωση του ατομικού ορίου (πλαφόν) τα περισσότερα ατομικά ιατρεία και εργαστήρια στο νομό Αχαίας έχουν συνολικό κούρεμα 50-60% !!!, ενώ θα έπρεπε να είναι της τάξης του 40-45 % βάσει της διόρθωσης του δευτέρου εξαμήνου. Επίσης καμία μέριμνα του Οργανισμού δε διαπιστώθηκε για τα νέα και τα μικρά εργαστήρια όσον αφορά το δίκαιο επιμερισμό του ανώτατου ορίου (πλαφόν) και για την υγειονομική κάλυψη από όμορους νομούς.

Εύλογο το ερώτημα βάσει ποιου αλγόριθμου εκδόθηκαν τα ατομικά όρια και με ποιο τρόπο διενεργήθηκε ο επιμερισμός των κονδυλίων;

Για λόγους διαύγειας και διαφάνειας, παρακαλείστε να μας γνωστοποιήσετε άμεσα αναλυτικά ανά κωδικό παρόχου, ποιους μήνες ακριβώς έχουν πληρωθεί μέσα στο τρέχον έτος.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Πατρών με μεγάλο αίσθημα ευθύνης, οφείλει θεσμικά να υπερασπιστεί τα δικαιώματα των ασφαλισμένων της περιοχής της Δυτικής Ελλάδας που εξυπηρετούνται στο Νομό Αχαΐας, και που διαθέτουν χαμηλό κατά κεφαλήν εισόδημα που κατατάσσεται σε <75% του μέσου όρου της ΕΕ.

Παρακαλούμε για την άμεση επανόρθωση του προϋπολογισμού του Νομού βάσει των πραγματικών αναγκών

Europe 15-12-2014

 

Η Πρόεδρος                       Ο Αντιπρόεδρος              Ο Γραμματέας

 

 

Άννα Μαστοράκου            Γεώργιος Σκρουμπής      Γεώργιος Πατριαρχέας

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

  1.  Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας
  2. Βουλευτές Αχαίας
  3. Δήμαρχος Πατρέων

 

Το δελτίο τύπου σε pdf