Δελτίο τύπου – Επιστολή ΙΣΠ προς Υπουργό Υγείας για αναδιοργάνωση του ΕΟΠΥΥ και ενδυνάμωση της ΠΦΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Προς

Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,

Κο Γεωργιάδη Άδωνι

Αριστοτέλους 17

104 33  ΑΘΗΝΑ

Αρ. Πρωτ. :  6177/22-7-2013

Κε Υπουργέ,

Η τραγική οικονομική κατάσταση του ΕΟΠΥΥ με τα ελλείμματα που προσεγγίζουν τα 2,5 δις, τη μειούμενη χρηματοδότησή του από τον κρατικό προϋπολογισμό, τις δυσμενείς επιπτώσεις από την οικονομική ύφεση, τις αδικαιολόγητες σπατάλες στον προϋπολογισμό του, την παντελή έλλειψη ελεγκτικών μηχανισμών, τις λανθασμένες επιλογές στην χάραξη πολιτικής υγείας και τη διοικητική ανεπάρκεια, αποτελούν αλλεπάλληλα γεγονότα που νομοτελειακά φέρνουν τον μεγαλύτερο φορέα παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στο χείλος της καταστροφής.

Ενόψει των μεγάλων προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο Οργανισμός, με δυσβάσταχτες επιπτώσεις στην επιβίωση όλων των γιατρών που συνεργάζονται με οποιαδήποτε σχέση με τον ΕΟΠΥΥ, οφείλετε να προβείτε στην αντιμετώπιση των προβλημάτων συνεργασίας του ΕΟΠΥΥ με τους γιατρούς, σχεδιάζοντας την άμεση αναδιάρθρωση του Οργανισμού με στόχο τη βελτιστοποίηση της οργάνωσής του και ενδυνάμωση του συνόλου της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) που τελεί υπό κατάρρευση.

 

  • Κρίνεται κρίσιμο για την επιβίωση των ελευθεροεπαγγελματιών ιατρών που έχουν πιστώσει και στηρίξει την ΠΦΥ επί 2,5 έτη, η άμεση απόδοση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΟΠΑΔ, αφού έχει ολοκληρωθεί ήδη η επικαιροποίηση των στοιχείων της τελικής οριστικοποίησης όπως ζητήθηκε από τον ΕΟΠΥΥ, όσον αφορά το Νομό Αχαΐας.
  • Μετά την εφαρμογή πολλαπλών άδικων «κουρεμάτων» στη δεδουλευμένη εργασία των γιατρών που συνεργάζονται με τον ΕΟΠΥΥ, είναι αδύνατη η συνέχιση της συνεργασίας με τον Οργανισμό με την παρούσα στάση πληρωμών, πέραν του εξαμήνου. Υπενθυμίζεται ότι βάσει της κείμενης νομοθεσίας (Ν4152 / 2013 ΦΕΚ Α’107 – 09/05/2013) ενσωματώθηκε η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2011/7/ΕΕ περί καταπολέμησης των καθυστερήσεων πληρωμών, η οποία ορίζει ότι «κατά τις εμπορικές συναλλαγές στις οποίες ο οφειλέτης είναι δημόσια αρχή, ο δανειστής δικαιούται, κατά την εκπνοή της προθεσμίας που ορίζεται στις 60 ημέρες για τον ΕΟΠΥΥ (υποπαράγραφος Ζ.5.), νόμιμο τόκο υπερημερίας, χωρίς να απαιτείται όχληση, εφόσον έχει εκπληρώσει τις συμβατικές και νομικές του υποχρεώσεις».
  • Τονίζουμε ότι εκκρεμεί με το χαρακτήρα του επείγοντος η επαναπρόσληψη 1040 συμβασιούχων ιατρών του ΕΟΠΥΥ, που δε συμπεριλήφθηκαν στο ψηφισθέν Πολυνομοσχέδιο. Πολλές συμβάσεις λήγουν το φθινόπωρο στην περιοχή μας, πράγμα που θα αποδυναμώσει σημαντικά την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων στις τοπικές μονάδες. Πρέπει να επισημανθεί ιδιαιτέρως η υπολειτουργία του ακτινολογικού τμήματος τοπικής μονάδας, με κλείσιμο ακτινολογικών τμημάτων (υπερήχων, μαστογράφου) και υπολειτουργίας τμήματος μαγνητικού τομογράφου, λόγω μη ανανέωσης συμβάσεων γιατρών με την ειδικότητα ακτινολογίας.
  • Τέλος άμεσα απαιτητέα είναι η πληρωμή των δεδουλευμένων εφημεριών των Νοσοκομειακών Ιατρών, που εκκρεμούν από τον Μάρτιο το 2013, οι οποίοι υποαμειβόμενοι προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας, υπό αντίξοες συνθήκες και με αυταπάρνηση.

 

Κε Υπουργέ, με αφορμή σχετικά δημοσιεύματα περί αναστολής συμβάσεων με τον ΕΟΠΥΥ επί 10ετίας, θεωρούμε ότι η δημιουργία συνθηκών επιστράτευσης με μέτρα ποινικοποίησης του δικαιώματος της επίσχεσης εργασίας ή της αναστολής πίστωσης των εργαζόμενων γιατρών στις τοπικές μονάδες του ΕΟΠΥΥ ή των συμβεβλημένων γιατρών με τον ΕΟΠΥΥ, αποτελεί άδικο μέτρο εξαιρετικής αυστηρότητας έναντι της ιατρικής κοινότητας που αναζητεί εναγωνίως τρόπους προάσπισης των νομίμων απαιτήσεων της και δε φέρει καμία ευθύνη για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων της διοίκησης του Οργανισμού.

 

Μετά τιμής,

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                 Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΝΑ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΥ         ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΡΟΥΜΠΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

ΠΙΣ, ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

ΜΕΛΗ Ι.Σ.Π.