Δελτίο τύπου – Ενστάσεις προς ΕΟΠΥΥ για ιδιωτικές ελεγκτικές εταιρείες  – rebate – claw back

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 Αρ. Πρωτ. 10210/5-12-2013

Προς Πρόεδρο ΕΟΠΥΥ

Κο Κοντό Δημήτριο

Αθήνα

 

Κε Πρόεδρε,

Επανερχόμαστε στο θέμα της υπ’αριθμόν Πρωτ. 7872/26-09-2013 επιστολής μας όσον αφορά το θέμα των ιδιωτικών ελεγκτικών εταιρειών, προκειμένου να επισημάνουμε τα κάτωθι:

Παρά την απόφαση υπ’αριθμόν 134/10-9-2013  του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ, σε σχέση με τις «Ιδιωτικές Ελεγκτικές Εταιρίες (Ι.Ε.Ε) για την υλοποίηση της παρ. 6 του άρθρου 100 Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α’)», και την ανάθεση ελέγχου σε τρείς Ι.Ε.Ε, διαπιστώνεται σωρεία νομικών και διοικητικών κενών στην υλοποίηση αυτού του μέτρου:

  • Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο του ΕΟΠΥΥ η Δ/ση Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού δεν έχει αρμοδιότητα «σύστασης ειδικής ομάδας έργου» ώστε να υποστηριχθεί το προσωπικό των Ι.Ε.Ε. Άλλωστε αρμόδιες κατά τον νόμο (Ν.3984/ΦΕΚ 150Α/27-06-11) για τον έλεγχο, εκκαθάριση και πληρωμή όλων των εξόδων των υφιστάμενων υπηρεσιών του ΕΟΠΥΥ είναι οι Περιφερειακές Διευθύνσεις (ΠΕ.ΔΙ.) του ΕΟΠΥΥ. Νομιμοποιούνται λοιπόν οι Προϊστάμενοι να επικυρώνουν χωρίς αντίστοιχο έλεγχο, τη διαδικασία έργου που θα έχει ανατεθεί στις Ι.Ε.Ε. χωρίς σαφή οριοθέτηση των αρμοδιοτήτων και της αντίστοιχης υπευθυνότητας;
  • Προκύπτει το εύλογο ερώτημα για το εάν θα εγκριθούν τα νομικά και διοικητικά κενά στη διαδικασία (αφαίρεση αρμοδιοτήτων από τους Προϊστάμενους των ΠΕ.ΔΙ., ασαφές πλαίσιο πρόσβασης των Ι.Ε.Ε. στα φυσικά παραστατικά, αοριστία των όρων ελέγχου των Ι.Ε.Ε., έλλειψη καθορισμού δευτεροβάθμιου οργάνου για τις ενστάσεις, κλπ) από τον Ελεγκτικό Συνέδριο.

 

Εξάλλου έχει κατατεθεί από την  ΠΟΣΙΠΥ (Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Ιδιωτικής Πρωτοβάθμιας Υγείας) αίτηση ακύρωσης στο Συμβούλιο Επικρατείας κατά του νομικού πλαισίου των  Ι.Ε.Ε.

 

Κε. Πρόεδρε,

επειδή διαπιστώνουμε σοβαρές νομικές και διοικητικές αδυναμίες στο όλο εγχείρημα το οποίο έρχεται να επιβαρύνει περαιτέρω οικονομικά τους ιατρούς, ζητούμε επιτακτικά την εξαίρεση του Νομού Αχαΐας από το καθεστώς πληρωμής ιδιωτικών ελεγκτικών εταιρειών, δεδομένου της αποτελεσματικότητας διεκπεραίωσης των απαιτούμενων εκκαθαρίσεων από τη Περιφερειακή Διεύθυνση ΕΟΠΥΥ (ΠΕ.ΔΙ.10), που διαθέτει επάρκεια ανθρώπινου δυναμικού, μηχανογραφικών υποδομών και κατάλληλης διοικητικής εμπειρίας.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Πατρών από κοινού με άλλους Συλλόγους καταφεύγει νομικά με κατάθεση αίτησης ακύρωσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά της εφαρμογής του rebate και αναστολής του clawback και έχει ήδη καθοδηγήσει όλα τα μέλη του στην κατάθεση ατομικών αιτήσεων αναστολής της εφαρμογής των προσωπικών δελτίων ειδοποίησης για το rebate και clawback με τελική ημερομηνία κατάθεσης στις 28/12/2013 και 11/01/2014 αντίστοιχα.

Επίσης δέχεται αθρόα εξουσιοδοτήσεις από τα μέλη του όσον αφορά τη συλλογική διαπραγμάτευση των όρων της σύμβασης και συνεργασίας των εργαστηριακών / κλινικοεργαστηριακών ιατρών με τον ΕΟΠΥΥ για το νέο έτος.  

Με δεδομένο το νομικό καθεστώς για τις επιτροπές διαπραγμάτευσης (ΦΕΚ 2543Β’ 10-10-2013) που δεν προβλέπει πολλές κατηγορίες υπο-επιτροπών (διαγνωστικά εργαστήρια, κλινικά, κλινικοεργαστηριακά ιατρεία), υπενθυμίζεται ότι η τιμολογιακή πολιτική του οργανισμού πρέπει να συνεκτιμήσει τα κοστολογικά βάρη για κάθε γνωστικό αντικείμενο με πλήρη διασφάλιση της οικονομικής κάλυψης της ποιότητας και της αξιοπιστίας των υπηρεσιών υγείας.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

  Η Πρόεδρος                         Ο Γραμματέας

 

Άννα Μαστοράκου               Γεώργιος Σκρουμπής

Κοινοποίηση:

1.      ΠΙΣ, Ιατρικοί Σύλλογοι

2.      Μέλη μας

ΦΕΚ diapragmateysi ΕΟΠΥΥ 10112013